Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6362
Title: Ojcostwo inaczej : o koniecznych strukturach urojeniowych według Antoniego Kępińskiego
Authors: Zając, Marta
Keywords: Antoni Kępiński; ojcostwo
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: P. Bogalecki, Z. Kadłubek, A. Mitek-Dziemba, K. Pospiszil (red.), "Polytropos : na drogach Tadeusza Sławka" (S. 187-196). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Swoją refleksję nad ojcostwem „inaczej” rozpocznę od przywołania dwóch arcydzieł europejskiego malarstwa iluzjonistycznego, z których każde przedstawia figurę Boga Ojca. Są to Tintoretta Stworzenie zwierząt (1550/1552) i Rembrandta Powrót syna marnotrawnego (1668/1669). Takie wprowadzenie nie jest przypadkowe, istnieje bowiem związek między postacią ziemskiego ojca a wyobrażeniami boskiego. W szczególności związek ów podkreślają wspomniane wcześniej psychoanaliza i krytyka feministyczna, a podkreślając, wydobywają jednocześnie z tych dwóch wzajemnie warunkujących się pojęć wyłącznie negatywny sens i koloryt[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6362
ISBN: 9788322630082
9788322630099
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zajac_Ojcostwo_inaczej_o_koniecznych_strukturach_urojeniowych.pdf2,06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons