Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6381
Title: "An American Tragedy" : Strategies of Representing Victimhood in American Narratives of the War in Vietnam
Authors: Musiał, Aleksandra
Advisor: Drong, Leszek
Sarnek, Marcin
Keywords: wojna wietnamska (1961-1975); literatura amerykańska; wiktymizacja; mit w kulturze
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Celem rozprawy jest zbadanie kanonicznych narracji amerykańskich dotyczących wojny w Wietnamie pod kątem problemu wiktymizacji. Wychodzę od założenia, iż teksty te powinny być odczytywane głównie w kontekście późnych lat 70. i 80., czyli okresu, kiedy zostały one wydane oraz kiedy rozwijała się amerykańska narracja kulturowa dotycząca konfliktu. Status ofiary „Wietnamu” okazuje się być kluczowym aspektem tej kulturowej narracji, przyznanym przede wszystkim amerykańskim weteranom. Przedyskutowawszy kwestię ówczesnych dyskursów odnoszących się do wojny w Wietnamie oraz postaci weterana, a także ich ideologicznych pobudek, formułuję propozycję wedle której mitologizacja wojny wietnamskiej była niezbędna by przesłonić jej historyczność i uczynić z niej wyłącznie amerykańską sprawę. W ten sposób państwo Wietnam staje się symbolicznym krajobrazem amerykańskiego mitu, w którym rozgrywa się amerykańska tragedia. Moim celem jest dekonstrukcja różnych strategii przedstawiania Wietnamu oraz jego mieszkańców w kanonicznych narracjach, które dopuszczają się owej mitologizacji. W ostatnim rozdziale rozprawy zajmuję się przedstawieniami żołnierzy USA oraz wietnamskich cywilów, aby prześledzić strategie użyte to ustanawiania oraz wyjaśniania różnych „typów” ofiar wojny. W konkluzji zauważam, iż amerykański kanon wojny wietnamskiej w dużej mierze polega na „radzeniu sobie” z problemem zbrodni wojennej. Rozprawa odnosi się do kwestii statusu ofiary w kontekście mitu i ideologii.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6381
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Musial_An_American_Tragedy_Strategies_of_Representing_Victimhood.pdf3,61 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.