Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6388
Title: Gdzie-nie-gdzie : kilka refleksji o miejscach poruszonych
Authors: Pospiszil, Karolina
Keywords: zagadnienia przestrzeni; literatura
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: P. Bogalecki, Z. Kadłubek, A. Mitek-Dziemba, K. Pospiszil (red.), "Polytropos : na drogach Tadeusza Sławka" (S. 309-321). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Wzmożone zainteresowanie badaczy, filozofów i artystów zagadnieniami przestrzeni i miejsca nie bez powodu datuje się na czas po drugiej wojnie światowej, po doświadczeniach walki na frontach, ale też wojny totalnej, masowych mordów, wypędzeń. To właśnie po tym wszechogarniającym wstrząsie przestrzeń powoli zaczęła zdobywać domeny dotychczas zajmowane przez historię[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6388
ISBN: 9788322630082
9788322630099
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pospiszil_Gdzie_nie_gdzie_kilka_refleksji.pdf2,12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons