Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6391
Title: "Nowe słownictwo, nowa praktyka, nowe światowanie" : geopoetyka Kennetha White'a
Authors: Gęsina, Tomasz
Keywords: Kenneth White; geopoetyka
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: P. Bogalecki, Z. Kadłubek, A. Mitek-Dziemba, K. Pospiszil (red.), "Polytropos : na drogach Tadeusza Sławka" (S. 340-355). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Twórcą geopoetyki jest Kenneth White, szkocki pisarz i podróżnik. Dzieciństwo spędził na zachodnim wybrzeżu Szkocji, kształcił się na uniwersytetach w Glasgow i Monachium. W 1979 roku, po powrocie do Paryża, obronił doktorat na podstawie pracy o nomadyzmie intelektualnym, który, obok geopoetyki, stanie się głównym pojęciem w jego filozofii[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6391
ISBN: 9788322630082
9788322630099
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gensina_Nowe_slownictwo_nowa_praktyka.pdf2,11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons