Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6393
Title: Taniec w roli Tersytesa : studia nad satyrą bizantyńską
Authors: Marciniak, Przemysław
Keywords: literatura bizantyjska; satyra bizantyjska
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: „Jako całość literatura bizantyńska nie jest wielką literaturą”1. Na przestrzeni ostatnich lat paradygmat czytania literatury bizantyńskiej uległ jednak zmianie i żaden badacz nie osądziłby jej dzisiaj w podobny sposób. Bizantyniści przestali traktować pogardliwie przedmiot swoich badań, literaturę, którą, według słów Margaret Mullett, uczeni kochali nienawidzić (love to hate)2. Bizancjum nie jest już epoką pozbawioną poezji, dramatu, czytelników i literatury3. Bizantynistom przestało wystarczać gromadzenie list cytatów i similiów oraz mozolne, chociaż oczywiście cenne i potrzebne, ustalania antycznych źródeł bizantyńskich tekstów[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6393
ISBN: 9788380128163
9788380128170
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marciniak_Taniec_w_roli_Tersytesa.pdf5,55 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons