Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6402
Title: Tadeusz Sławek: stawka mniejsza (przypis)
Authors: Bogalecki, Piotr
Keywords: literatura; Tadeusz Sławek
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: P. Bogalecki, Z. Kadłubek, A. Mitek-Dziemba, K. Pospiszil (red.), "Polytropos : na drogach Tadeusza Sławka" (S. 575-588). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Chociaż nie przypisano mi osobnej roli w zapadającym w pamięć Aneksie wieńczącym zredagowaną przez Tadeusza Sławka i Wojciecha Kalagę ważną, arcyważną książkę Tekst (Czytelnik) Margines (Katowice 1988), pozwalam sobie po latach dopisać się do listy postaci, które można było wówczas odegrać. Rzecz jasna – występując w postaci pobocznej, a właściwie poddanej: jako postać poddanego, postać podmiotu – nie mógłbym liczyć wówczas na wiele. Nie dla mnie nieskończona wszechwładza Tekstu, któremu głosu (pióra?) użyczył wówczas Tadeusz Rachwał[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6402
ISBN: 9788322630082
9788322630099
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bogalecki_Tadeusz_Slawek_stawka_mniejsza.pdf2,13 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons