Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6403
Title: "Grzeczne dziewczynki idą do nieba, niegrzeczne, gdzie chcą" : o powieściopisarstwie Joanny Bator
Authors: Nęcka, Agnieszka
Keywords: Joanna Bator; proza
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Nęcka, D. Nowacki, J. Pasterska (red.), "Skład osobowy : szkice o prozaikach współczesnych" Cz. 2. (S. 53-81). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Przywołany bommot to tytuł bardzo popularnego poradnika Ute Ehrhardt, obnażającego tkwiące w świadomości pułapki i tym samym mającego przekonać czytelnika, że tylko silne, pewne siebie kobiety mogą odnieść sukces. Podobne przesłanie można wyczytać z twórczości prozatorskiej urodzonej w 1968 roku w Wałbrzychu Joanny Bator, kulturoznawczyni i filolożki. Składają się na nią cztery powieści: Kobieta (2002), Piaskowa Góra (2009), Chmurdalia (2010) i Ciemno, prawie noc (2012). Przesłanie to — w mniejszym lub większym stopniu — wypływa z feminizmu, postmodernizmu i psychoanalizy. […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6403
ISBN: 9788380127357
9788380127364
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Necka_Grzeczne_dziewczynki_ida_do_nieba.pdf601,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons