Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6404
Title: Tadeusz Sławek o otchłaniach Trakla
Authors: Dziadek, Adam
Keywords: Kim jesteśmy? Fragmenty do poezji Georga Trakla; Tadeusz Sławek
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: P. Bogalecki, Z. Kadłubek, A. Mitek-Dziemba, K. Pospiszil (red.), "Polytropos : na drogach Tadeusza Sławka" (S. 554-558). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Kim jesteśmy? Fragmenty do poezji Georga Trakla 1 to tekst wyjątkowy, a to w tym sensie, że jest on z grupy tych, które są scriptibles, a więc są do ponownego napisania. Z wielkim trudem da się o tej książce mówić, trzeba by ją powtórnie napisać. Przyjrzę się wpierw podtytułowi: Fragmenty do poezji Georga Trakla. Fragmenty do… – bo trudno jest mówić o poezji, a tym bardziej o poezji Trakla, w formie monografii, jakiegoś szerszego opracowania zagadnienia „Poezja Georga Trakla”. Fragmenty są tu jak przypisy do Trakla albo lepiej: zapiski na marginesach jego wierszy; są to takie marges de la poésie de Trakl, z całą wieloznacznością, jaką marginesy ewokują[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6404
ISBN: 9788322630082
9788322630099
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dziadek_Tadeusz_Slawek_w_otchlani_Takla.pdf2,03 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons