Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6405
Title: Salto vitale
Authors: Kadłubek, Zbigniew
Keywords: literatura polska; Tadeusz Sławek
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: P. Bogalecki, Z. Kadłubek, A. Mitek-Dziemba, K. Pospiszil (red.), "Polytropos : na drogach Tadeusza Sławka" (S. 527-536). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Teolog dialektyczny zadaje pytanie: „W jaki sposób przez wyobraźnię można by zapewnić sobie egzystencję?” 1. Sposobnością do sprzęgania wyobraźni oraz egzystencji byłaby adoracja – próbuję odpowiedzieć. Jest ona czymś komplementarnym dla egzystencji wyobrażającej sobie. W eseju poniższym dominuje adoracyjność jako rodzaj mowy, metody i życia 2; więcej adoracji niż rozmyślania nad zapisami/dyskursami ograniczającymi zarówno wyobraźnię, jak i egzystencję. Adoracja nie jest, oczywiście, częstą odmianą eseju w akademickiej twórczości humanistycznej[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6405
ISBN: 9788322630082
9788322630099
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kadlubek_Salto_vitale.pdf2,08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons