Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/641
Tytuł: Lexical development in language acquistion and learning
Autor: Szymczak, M. Krzysztof
Słowa kluczowe: Language acquisition and learning; Lexical development
Data wydania: 2012
Źródło: D. Gabryś-Barker (red.), " Readings in second language acquisition " (s. 37-68). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstrakt: Rozdział poświęcony jest zagadnieniom związanym z przyswajaniem słownictwa obcojęzycznego. Omawia różne znaczenia takich pojęć, jak słownik (ang. lexicon), słownik wewnętrzny (ang. mental lexicon) i słowo (ang. word). Analizuje odpowiedź na pytanie „Co to znaczy znać dane słowo?” w odniesieniu do takich aspektów wiedzy leksykalnej, jak wymowa, pisownia, świadomość budowy wyrazu, łączenie formy słowa z jego znaczeniem, skojarzenia i związki między wyrazami, funkcje gramatyczne, kolokacje, ograniczenia co do użycia słowa. Zagadnienie słownika wewnętrznego przedstawione jest w kontekście wybranych modeli przetwarzania słownictwa. Podniesiono również kwestię integracji i rozdziału wewnętrznych słowników dwujęzycznych. Omówiono etapy przyswajania słownictwa języka pierwszego oraz zagadnienia dotyczące przyswajania słownictwa języka drugiego w nawiązaniu do wspomnianych wcześniej aspektów wiedzy leksykalnej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/641
ISBN: 978-83-226-2101-1
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szymczak_Lexical_development_in_language.pdf477,01 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons