Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6410
Title: Wehikuły czasu : o prozie Jacka Dehnela
Authors: Wójtowicz-Zając, Agnieszka
Keywords: Jacek Dehnel; proza
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Nęcka, D. Nowacki, J. Pasterska (red.), "Skład osobowy : szkice o prozaikach współczesnych" Cz. 2. (S. 173-199). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Jacek Dehnel dał się poznać jako twórca wszechstronny. Jest poetą, prozaikiem, tłumaczem (między innymi Wielkiego Gatsby’ego i poezji Kārlisa Vērdiņša oraz Philipa Larkina), malarzem. Twórczość prozatorska tego pisarza uzyskuje przeważnie dobre oceny krytyków, co zaowocowało wieloma prestiżowymi nagrodami literackimi oraz nominacjami do nich. Docenia się przede wszystkim jego elegancki, kunsztowny język, prowadzenie narracji, grę z konwencją i stylistyką. Pisarstwu temu zarzuca się jednak powtarzalność, podążanie utartymi ścieżkami, brak zaangażowania w bieżące sprawy, arystokratyczną wizję świata oraz nużący estetyzm.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6410
ISBN: 9788380127357
9788380127364
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojtowicz_Zajac_Wehikul_czasu.pdf570,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons