Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/642
Tytuł: Morphosyntactic development
Autor: Wojtaszek, Adam
Słowa kluczowe: Morphosyntactic component acquisition in SLA; Second language acquisition
Data wydania: 2012
Źródło: D. Gabryś-Barker (red.), " Readings in second language acquisition " (s. 69-90). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstrakt: Rozdział stanowi wprowadzenie do najważniejszych zagadnień związanych z akwizycją komponentu morfosyntaktycznego w procesie przyswajania języka obcego, przedstawionych w porządku z grubsza odpowiadającym rozwojowi badań w tej dziedzinie. Na wstępie omawiane są badania kolejności przyswajania morfemów, następnie akwizycja czasu i aspektu gramatycznego, po czym przedstawione jest wykształcanie się zdań przydawkowych, przede wszystkim w kontekście Hierarchii Dostępności (ang. Accessibility Hierarchy) oraz zaimków rezumptywnych, zaś pod koniec rozdziału odnajdujemy omówienie przyswajania struktur pytających i przeczących. Prezentacja nie jest wyczerpująca ani też nadmiernie szczegółowa, co z jednej strony wynika z ogólnych założeń niniejszego tomu, z drugiej natomiast z obszerności poruszanej w tym rozdziale tematyki. Pomocą dla czytelnika pragnącego bardziej szczegółowo zapoznać się z omawianymi zagadnieniami będzie zamieszczona na końcu rozdziału rozszerzona bibliografia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/642
ISBN: 978-83-226-2101-1
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wojtaszek_Morphosyntactic_development.pdf360,46 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons