Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6424
Title: Z wielości, jedność. Pedagogika Henry’ego Giroux jako krytyka kultury, filozofia i etyka
Authors: Kruszelnicki, Wojciech
Keywords: pedagogika krytyczna; filozofia; studia kulturowe
Issue Date: 2017
Citation: Ruch Pedagogiczny, nr 2 (2017), s. 87-96
Abstract: Celem artykułu jest dokonanie wstępnego rozpoznania pól, na których pedagogika krytyczna Henry’ego Giroux spotyka się z analityką i krytyką kultury jako środowiska oddziałującego wychowawczo. Rozpisany na trzy części, esej rozpoczyna się od prześledzenia drogi myślowej Giroux, której wielowątkowość i szerokość percepcji humanistycznej wcale nie zamyka możliwości dostrzeżenia w niej kierunkowych idei. Ideą taką wydaje się pedagogiczna troska o jakość wychowania, mającego gwarantować życie demokracji. Niestety, perspektywa wzrastania młodych ludzi ku odpowiedzialnemu uczestnictwu w życiu publicznym i kulturalnym wydaje się dziś coraz mniej prawdopodobna. Odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponosi – w szerszym spojrzeniu – kultura, zdominowana ideologią neoliberalną, która jeśli już oddziałuje wychowawczo na młodych ludzi, to oddziałuje przede wszystkim pedagogią handlu, rynku i promocji konsumpcji – pedagogią upodmiotowienia ludzi poprzez ich komodyfikację. Esej zamyka sugestia, iż „królewska droga”, jaką Giroux wskazuje pedagogice, zbliża ją do filozofii, czyniąc różne formy perswazji kulturowej głównym przedmiotem jej krytycznego namysłu i stawiając przed nią Foucaultiańskie zadanie tworzenia historii różnych sposobów, na które w naszej kulturze z istot ludzkich konstruuje się podmioty
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6424
ISSN: 0483-4992
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kruszelnicki_Z_wielosci_jednosc.pdf397,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons