Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6450
Title: Ekożycie w miejskim domu. O doświadczeniach kobiet i mężczyzn w zamieszkiwaniu
Authors: Klimczak, Jolanta
Keywords: dwelling; gender; life style
Issue Date: 2016
Citation: J. Klimczak, K. Ponikowska (red.), "Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju" (S. 37-47). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: This text is devoted to the description of selected elements of lifestyle, directly and indirectly referring to the concept of sustainable development as part of the experience of city dwellers industrial. I draw the attention to the similarities and differences in socio‑cultural practices of women and men looking for their specificity. I refer to research carried out under the project on the ideas and practices of living, conducted in Katowice.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6450
ISBN: 9788380129450
9788380129467
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klimczak_Ekozycie_w_miejskim_domu.pdf490,19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons