Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6455
Title: Kolekcjoner klęsk : o twórczości Włodzimierza Kowalewskiego
Authors: Nęcka, Agnieszka
Keywords: Włodzimierz Kowalewski; proza
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Nęcka, D. Nowacki, J. Pasterska (red.), "Skład osobowy : szkice o prozaikach współczesnych" Cz. 2. (S. 285-302). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Włodzimierz Kowalewski zadebiutował w 1981 roku zbiorem poetyckim Idę do Ciebie spod sklepionego łuku bramy, później wydał arkusz Epoka przyćmiona i tom prozatorski Cztery opowiadania o śmierci (1993), ale żadna z tych publikacji nie zagwarantowała związanemu ze środowiskiem „Borussi” i toruńskiego „Przeglądu Artystyczno-Literackiego” pisarzowi rozgłosu. Sytuacja może nieco dziwić, gdy pod uwagę weźmie się pozytywne głosy komentujących debiut prozatorski Kowalewskiego recenzentów.[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6455
ISBN: 9788380127357
9788380127364
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Necka_Kolekcjoner_klesk.pdf501,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons