Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6480
Title: Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych. Teoria i praktyka" (Katowice, 2 marca 2016)
Authors: Lisczyk-Kubina, Karolina
Keywords: sprawozdanie; konferencja naukowa; autopromocja; autoprezentacja; wizerunek; media masowe
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Forum Lingwistyczne, Nr 3 (2016), s. 179-182
Abstract: "Ogólnopolską konferencję naukową poświęconą autopromocji można już uznać za jeden ze stałych punktów w terminarzu naukowych spotkań organizowanych przez pracowników Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Po raz trzeci doktorantki Zakładu Lingwistyki Tekstu i Dyskursu – Ewelina Tyc oraz Aleksandra Kalisz – pod opieką naukową Iwony Loewe, we współpracy z Oddziałem Katowickim Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, podjęły się organizacji sesji naukowej zatytułowanej „Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych. Teoria i praktyka”. Tematyka konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli kilku dyscyplin humanistycznych, reprezentujących sześć krajowych ośrodków akademickich. 2 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach spotkali się przedstawiciele: Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Spotkanie to zgromadziło również liczne audytorium złożone z pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6480
ISSN: 2449-9587
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lisczyk-Kubina_Sprawozdanie_z_ogolnopolskiej_konferencji_naukowej_autopromocja_autoprezentacja.pdf249,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons