Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6518
Title: BEPS 13: CBCR – Country-by-Country Reporting
Other Titles: BEPS 13: CBCR – raport według krajów
Authors: Glumińska-Pawlic, Jadwiga
Szarpak, Anna
Keywords: optimisation; tax avoidance; profit shifting; base erosion; exchange of information; optymalizacja; unikanie opodatkowania; przenoszenie zysków; erozja podstawy; wymiana informacji
Issue Date: 2018
Citation: Studia Iuridica Lublinensia” (Vol. 27, iss. 2 (2018), s. 23-35
Abstract: W celu wyeliminowania nieuczciwej konkurencji podatkowej polegającej na unikaniu opodatkowania i przenoszeniu zysków, OECD i UE zalecają podjęcie skutecznych przedsięwzięć, które zostały zebrane w pakiet 15 działań, jakie państwa członkowskie powinny wdrożyć do swoich porządków prawnych. Jednym z priorytetów stało się promowanie automatycznej wymiany informacji i raportowania (BEPS 13) jako narzędzia zapewniającego przejrzystość działań oraz przyszłego europejskiego i międzynarodowego standardu w sprawach podatkowych. Ponieważ grupy przedsiębiorstw wielonarodowych mają możliwość przenoszenia dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi usytuowanymi w różnych jurysdykcjach podatkowych, organy podatkowe poszczególnych państw członkowskich potrzebują wyczerpujących i rzetelnych danych, które umożliwią im identyfikację krajów, w których powstaje dochód, oraz identyfikację krajów, w których dochód ten jest zgłaszany do opodatkowania oraz ustalenie, ile wynosi podatek zapłacony w poszczególnym kraju. Większa przejrzystość pomiędzy państwami powinna spowodować, że grupy przedsiębiorstw wielonarodowych zaprzestaną dotychczasowych praktyk i zaczną płacić podatki w kraju, w którym osiągają zyski.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6518
DOI: 10.17951/sil.2018.27.2.23
ISSN: 1731-6375
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gluminska_Pawlic_BEPS_13.pdf446,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons