Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6529
Title: Własności struktury złożonej z kropki i pierścienia kwantowego
Authors: Kędzierska, Barbara
Advisor: Maśka, Maciej Marcin
Gorczyca-Goraj, Anna
Keywords: kropki kwantowe; pierścienie kwantowe; nanoukłady; funkcje falowe; relaksacja orbitalna; relaksacja spinowa
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Współczesna technologia pozwala na otrzymywanie nanoukładów o niemal dowolnej symetrii oraz zastosowanie ich w różnych gałęziach nauki i gospodarki. Tematem rozprawy są własności struktury złożonej z kropki kwantowej otoczonej pierścieniem (DRN - Dot Ring Nanostructure). W pierwszym rozdziale omówiono technologie otrzymywania nanoukładów i ich zastosowanie w przemyśle. Rozdział ten zawiera także przegląd literatury dotyczącej DRN oraz dorobku naukowego autorki. Drugi rozdział stanowi wprowadzenie do inżynierii funkcji falowej w DRN. Porównano w nim metody obliczeniowe, pozwalające na uzyskanie funkcji falowych struktury będącej tematem rozprawy. Trzeci rozdział poświęcony jest relaksacji spinowej i orbitalnej. Przedstawiony został tu mechanizm odpowiedzialny za relaksację oraz wpływ parametrów układu na jej szybkość. Tematem czwartego i piątego rozdziału jest transport ładunku przez układ. Omówiona została zależność wysokości amplitudy prądu od parametrów układu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6529
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kedzierska_Wlasnosci_struktury_zlozonej_z_kropki_i_pierscienia_kwantowego.pdf7,21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.