Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6657
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGołda, Agnieszka-
dc.date.accessioned2018-10-12T12:29:33Z-
dc.date.available2018-10-12T12:29:33Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationNowa Biblioteka, nr 2 (2018), s. 7-27pl_PL
dc.identifier.issn2451-2575-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/6657-
dc.description.abstractW artykule przeanalizowano style bibliograficzne wykorzystywane przez redakcje polskich czasopism punktowanych z zakresu szeroko pojętej bibliologii i informatologii, znajdujących się w Części B wykazu czasopism naukowych. Czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor (IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Badaniem objęto 35 tytułów czasopism wydawanych przez uczelnie wyższe, biblioteki naukowe i publiczne, jednostki Polskiej Akademii Nauk oraz organizacje fachowe i naukowe. Krótko scharakteryzowano stosowane przez redakcje czasopism zasady sporządzania dokumentacji bibliograficznej, by ukazać korelację między nimi a danymi deponowanymi w bazie POL-index.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectBibliografia załącznikowapl_PL
dc.subjectBibliologiapl_PL
dc.subjectCzasopismopl_PL
dc.subjectInformatologiapl_PL
dc.subjectOcena czasopismpl_PL
dc.subjectPOL-indexpl_PL
dc.subjectPrzypisy bibliograficznepl_PL
dc.subjectStyl bibliografiipl_PL
dc.titleStyle bibliograficzne polskich czasopism punktowanych z zakresu bibliologii i informatologii. Komunikatpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalNowa Bibliotekapl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golda_Style_bibliograficzne_polskich_czasopism_punktowanych.pdf650,16 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons