Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/667
Tytuł: Wojna, stan wojenny, ironia, kabaret, Białoszewski
Autor: Pawelec, Dariusz
Słowa kluczowe: Miron Białoszewski twórczość; Poezja polska krytyka i interpretacja
Data wydania: 1993
Wydawca: Katowice : Uniwersytet Śląski
Źródło: T. Sławek, A. Nawarecki, D.Pawelec (red.), "Znajomym gościńcem : prace ofiarowane Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin" (s. 144-150). Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstrakt: Ujrzenie utworu Białoszewskiego jako przestrzeni napięcia między próbą reprezentacji rzeczywistości stanu wojennego a próbą przedstawienia kabaretowego oraz jako miejsca rodzenia się strategii ironicznej prowadzi do wniosku, że właściwym przedmiotem przedstawionym Kabaretu Kici Koci jest jego autor. Nie chodzi tu oczywiście o jakiekolwiek doszukiwanie się w Kici Koci maski autora. Jest ona wobec niego niereprezentatywna, a będąc jednym z elementów świata przedstawionego, pada również ofiarą ironii. Zauważmy zresztą, że w finale cyklu pojawia się sam „Mistrz Miron”. Śmiertelnie zmęczony, rezygnuje z uczestnictwa w kabarecie, który tak przenikliwie rejestrował: „Nie każcie mi już niczym więcej być! Nareszcie spokój” — czytamy na pożegnalnej kartce „wysuwającej się chytrze” z kieszeni Mistrza. Ale i bez tego dopowiedzenia dojść możemy do identycznych wniosków. Gdyby na przywołaną za Barańczakiem klasyfikację typów podmiotu lirycznego poezji stanu wojennego nałożyć inną, krzyżującą się z nią, to otrzymalibyśmy jeszcze podział na „obserwatora”, „uczestnika” i „outsidera”. Z perspektywy tego ostatniego właśnie poznajemy świat w Kabarecie Kici Koci.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/667
ISBN: 8322605064
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pawelec_Wojna_stan_wojenny.pdf451,06 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons