Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6714
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSajewicz, Mieczysław-
dc.contributor.advisorCeliński, Rafał-
dc.contributor.authorMajchrzak, Milena-
dc.date.accessioned2018-10-16T05:56:45Z-
dc.date.available2018-10-16T05:56:45Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/6714-
dc.description.abstractW ostatnich latach nastąpił ogromny rozwój rynku substancji z grupy tzw. dopalaczy – związków, do których z prawnego punktu widzenia jest nieograniczony dostęp, a które w swym działaniu nie różnią się od nielegalnych narkotyków. Na obszarze Polski stale pojawiają się nowe produkty, zawierające w swym składzie znane dotąd substancje psychoaktywne, ich mieszaniny lub związki zupełnie nowe, dotychczas niescharakteryzowane. Syntetycznie otrzymywane nowe narkotyki projektowane zdominowały nielegalny przemysł dopalaczowy, a spektrum modyfikacji podstawowych ich struktur jest coraz szersze. Możliwości syntezy zmienionych struktur dostępnych dotychczas substancji są tak duże, że wraz z momentem uznania je za zakazane, pojawiają na rynku nowe, odpowiednio zmodyfikowane. Biorąc pod uwagę nieograniczony obecnie dostęp do dopalaczy, narastający w ostatnich latach problem ich nadużywania oraz coraz częstsze przypadki zatruć nimi, w tym śmiertelnych, istotne jest opracowywanie i udoskonalanie analitycznych procedur ich oznaczania zarówno jakościowego, jak i ilościowego. Poszerzanie baz danych dotyczących danej grupy pochodnych o fizykochemiczne właściwości nowych substancji psychoaktywnych, pozwoli w przyszłości analitykom, chemikom oraz toksykologom na szybką identyfikację danych związków w zabezpieczanych materiałach. Ponadto, uzupełnianie biblioteki o nowe narkotyki projektowane wraz z ich charakterystyką fizykochemiczną, stanowi pomost pomiędzy trafną oceną zabezpieczanych materiałów przez toksykologów pracujących na zlecenie organów ścigania, a możliwością zwiększenia listy środków zakazanych przez Ustawodawców. W toku niniejszej rozprawy doktorskiej opracowano efektywną procedurę ekstrakcji typu ciecz – ciecz związków z grupy syntetycznych pochodnych katynonu z matrycy proszkowej; po raz pierwszy zidentyfikowano, scharakteryzowano i opisano w literaturze właściwości fizykochemiczne dwóch, nowych na rynku pseudonarkotykowym substancji psychoaktywnych z grupy pochodnych katynonu. Zidentyfikowano i scharakteryzowano w materiale rzeczowym nową substancję psychoaktywną z grupy pochodnych katynonu – α-propyloaminopentiofenon. Wykryto i oznaczono ilościowo– α-propyloaminopentiofenon w pośmiertnym materiale biologicznym z wykorzystaniem między innymi techniki HPLC MS Utworzono bibliotekę widm masowych pochodnych katynonu dostępnych na światowym rynku pseudonarkotykowym, która może być wykorzystana w analizie toksykologicznej w laboratoriach sądowych i kryminalistycznych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatowice : Uniwersytet Śląskipl_PL
dc.subjectchemiapl_PL
dc.subjectchromatografiapl_PL
dc.subjectdopalaczepl_PL
dc.subjectdowód (prawo)pl_PL
dc.subjectkatynonpl_PL
dc.subjectspektrometia maspl_PL
dc.titleChromatograficzne i spektroskopowe oznaczanie nowych substancji psychoaktywnych (tzw. dopalaczy) w materiale rzeczowym i biologicznympl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesispl_PL
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Majchrzak_Chromatograficzne_i_spektroskopowe_oznaczanie_nowych_substancji_psychoaktywnych.pdf2,11 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.