Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6723
Title: Bibliografia prac prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka 1970-2015 : (wybór)
Authors: Gęsina, Tomasz
Muszyński, Krzysztof
Keywords: Tadeusz Sławek; bibliografia
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: P. Bogalecki, Z. Kadłubek, A. Mitek-Dziemba, K. Pospiszil (red.), "Polytropos : na drogach Tadeusza Sławka" (S. 599-624). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Bibliografia prac prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka 1970–2015.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6723
ISBN: 9788322630082
9788322630099
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gesina_Bibliografia_prac_prof_zw_dr_hab_Tadeusza_Slawka.pdf2,18 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons