Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6740
Title: Insurance protection of museum collections hired for temporary exhibitions
Authors: Gredka-Ligarska, Iwona
Keywords: instytucja ubezpieczenia; umowa ubezpieczenia; ochrona ubezpieczeniowa; eksponaty wystawowe; odszkodowanie; ochrona muzealiów
Issue Date: 2015
Citation: Roczniki Administracji i Prawa, T. 15, nr 2 (2015), s. 169-177
Abstract: Umowa ubezpieczenia muzealiów wypożyczanych na wystawy czasowe nie musi być umową adhezyjną, czyli umową zawartą poprzez przystąpienie na podstawie narzuconych przez ubezpieczyciela ogólnych warunków ubezpieczenia. Sformułowanie wzorca umowy jest bowiem uprawnieniem ubezpieczyciela, a nie jego obowiązkiem, natomiast muzeum, wypożyczające zabytki, występujące jako ubezpieczony, ani też muzeum biorące muzealia – będące ubezpieczającym – nie musi się godzić na zawarcie umowy o treści z góry narzuconej przez zakład ubezpieczeń. Muzealia stanowią bowiem szczególny przedmiot ochrony, wymagający indywidualnego uzgodnienia treści umowy ubezpieczenia tychże zabytków. W związku z tym warto pamiętać, że ochrona ubezpieczeniowa tylko wtedy ma sens, gdy jest to ochrona skuteczna.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6740
ISSN: 1644-9126
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gredka_Insurance_protection_of_museum_collections_hired_for.pdf279,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons