Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6758
Title: Poznanie Boga w historii. Debata między Josephem Ratzingerem a Walterem Kasperem
Authors: Kempa, Jacek
Keywords: teologia fundamentalna; teologia historii
Issue Date: 2017
Citation: Studia Nauk Teologicznych PAN, Nr 12 (2017), s. 69-87
Abstract: Pytanie Lessinga o poznawalność Boga (Absolutu) w historii stanowi trwałe wyzwanie dla nowożytnej teologii. W artykule zestawiono ze sobą poglądy na ten temat zaprezentowane przez Josepha Ratzingera i Waltera Kaspera. Zauważono wyraźną różnicę: Kasper zdecydowanie udziela pierwszeństwa historii i w niej Objawieniu, a Ratzinger kładzie akcent na pierwszeństwo idei Boga, w świetle której interpretuje Objawienie i historię. Wyłaniają się tu dwa różne typy teologii. Przejawiają się one w odmiennych sposobach przedstawienia chrystologii. Pierwszy wychodzi od historycznego świadectwa o Jezusie i na tej podstawie stara się o zbudowanie spójnego obrazu tożsamości wcielonego Syna Bożego. Drugi wychodzi z – płynącego z kościelnej wiary – założenia o jedności Pisma i przedstawia w tym świetle świadectwo Ewangelii o Jezusie. Zostaje postawiona teza, że oba te typy teologii potrzebują siebie nawzajem, choć nie można ich zharmonizować ze sobą.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6758
DOI: 10.24425/119340
ISSN: 1896-3226
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kempa_Poznanie_boga_w_historii_Debata_miedzy_Josephem_Ratzingerem.pdf468,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons