Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6784
Title: Słowo wstępne
Authors: Piotrowiak, Miłosz
Jochemczyk, Mariusz
Keywords: Wiersz-rzeka; poezja polska
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Piotrowiak , M. Jochemczyk (red.), "Wiersz-rzeka" (S. 7-9). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Prezentowana publikacja stanowi drugą — interpretacyjną — odsłonę projektu Urzeczenie. Część pierwsza (Locje literatury i wyobraźni) ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w roku 2013 i poświęcona została kwestiom teoretycznym, językoznawczym oraz komparatystycznym, związanym z rzecznym żywiołem i jego dyskursywnymi wymiarami[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6784
ISBN: 9788380128101
9788380128118
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piotrowiak_Slowo_wstepne.pdf249,95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons