Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6820
Title: Nuncjatura apostolska w Warszawie i w Wiedniu wobec elekcji Władysława IV Wazy : przyczynek do badań nad czwartym "interregnum"
Authors: Duda, Paweł
Keywords: interregnum; Władysław IV Waza; międzykrólewie
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Markiewicz, D. Rolnik, F. Wolański (red.), "Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI-XVIII wieku : o znaczeniu idei wyboru - między prawami a obowiązkami" (S. 257-278). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem niniejszego artykułu jest prześledzenie stosunku Stolicy Apostolskiej do elekcji z 1632 roku ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji papieskiej koncepcji zabezpieczenia sukcesji w Rzeczypospolitej, jak również ukazanie działań nuncjatury warszawskiej i wiedeńskiej, mających doprowadzić do osadzenia na tronie polskim królewicza Władysława[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6820
ISBN: 9788380129030
9788380129061
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duda_Nuncjatura_apostolska_w_Warszawie.pdf465,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons