Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6828
Title: Między tradycją Rzeczypospolitej a zasadami scentralizowanego państwa. Obiór urzędników na Litwie w 1812 roku
Authors: Nawrot, Dariusz
Keywords: kampania 1812 roku; historia Litwy
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Markiewicz, D. Rolnik, F. Wolański (red.), "Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI-XVIII wieku : o znaczeniu idei wyboru - między prawami a obowiązkami" (S. 630-649). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Wkroczenie wojsk Napoleona na Litwę 24 czerwca 1812 roku przyniosło wprawdzie wyzwolenie od rządów rosyjskich, ale sprowadziło na Litwinów wszystkie okrucieństwa wojny. W kolejnych dniach dokonywano gwałtów, morderstw i rabunków na całym obszarze Litwy zajętym przez Wielką Armię. Dla wielu mieszkańców kraju oznaczało to osobiste tragedie, które wstrzymywały od zaangażowania się po stronie „wyzwolicieli”1. Mimo to większość Litwinów z entuzjazmem witała cesarza Francuzów. Na obszarach wolnych od większych zgrupowań wojsk rozpoczęła się akcja powstańcza. Od pierwszych dni towarzyszyło jej tworzenie nowych władz litewskich, które przejmowały rządy na terenach oswobodzonych od Rosjan2[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6828
ISBN: 9788380129030
9788380129061
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nawrot_Miedzy_tradycja_Rzeczypospolitej.pdf437,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons