Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6843
Title: Słowo wstępne
Authors: Markiewicz, Mariusz
Rolnik, Dariusz
Wolański, Filip
Keywords: wolne elekcje w państwie polsko-litewskim; królowie elekcyjni
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Markiewicz, D. Rolnik, F. Wolański (red.), "Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI-XVIII wieku : o znaczeniu idei wyboru - między prawami a obowiązkami" (S. 9-11). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Prezentowane monograficzne ujęcie problemu „wolnych elekcji”, zatytułowane Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI–XVIII wieku. O znaczeniu idei wyboru – między prawami a obowiązkami, do końca żadnego ze wskazanych tu problemów nie wyczerpuje ani, bynajmniej, nie zamyka, niemniej daje inspirujący materiał nie tyle do „dywagacji” nad nimi, ile do podjęcia dalszych badań podstawowych nad kwestiami „szczegółowymi”. Tom podzielony został na trzy części. Pierwsza: Wokół idei, symboli i praktyki wyboru, niestety nie jest obszerna, natomiast wskazuje wyraźnie, jakie zagadnienia należy jeszcze przebadać. Druga część: Elekcje królów Rzeczypospolitej, najobszerniejsza, choć nie było to zamierzeniem organizatorów przed sięwzięcia, dotyczy badań poświęconych poszczególnym elekcjom polskich królów i według takiej chronologii ta część została ułożona. Elekcji Stanisława Augusta poświęcono tylko dwa teksty, choć to właśnie 250. rocznica jego wyboru była inspiracją do podjęcia tematu prezentowanej publikacji. Trzecia część monografii: Wokół elekcji urzędników, także niewielka, dopełnia tom. Może – a właściwie musi – budzić ona niedosyt, wszelako można to traktować jako wskazanie niezagospodarowanych pól badawczych. Tu pytań rodzi się wiele: czy sejmiki elekcyjne urzędników były dla obywateli mniej atrakcyjne, czy z góry wiadomo było, który z kandydatów zyska aprobatę króla; dodajmy, że już wybór sędziego czy podkomorzego otwierał drogę do krzesła w senacie. Wartość i znaczenie zamieszczonych w tomie tekstów są różne, natomiast wydaje się, że dla wszystkich czytelników mogą być – w wielu perspektywach i kontrowersyjnych ocenach – inspirujące. Pewnej refleksji czy komentarza wymaga smutny fakt, że czasom stanisławowskim – w kontekście elekcji władców – poświęcono zaledwie dwa teksty, natomiast w części Wokół idei, symboli i praktyki wyboru – tylko jeden, i nawet jeśli dodać do tego trzy teksty z trzeciej części Wokół elekcji urzędników, to wynik nie jest zadowalający. Wskazuje on bowiem na braki badań i brak zainteresowania tą problematyką w ogóle[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6843
ISBN: 9788380129030
9788380129061
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Markiewicz_Slowo_wstepne.pdf306,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons