Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6901
Title: Historia wojskowego wymiaru sprawiedliwości w Polsce : uwagi na marginesie książki Leszka Kani: "Służba sprawiedliwości w Wojsku Polskim 1795-1945 : organizacja-prawo-ludzie" - recenzja
Authors: Szczygieł, Tomasz
Keywords: Polska; wymiar sprawiedliwości; wojsko; historia prawa wojskowego
Issue Date: 2016
Citation: Z Dziejów Prawa, T. 9 (2016), s. 155-170
Abstract: Książka autorstwa Leszka Kani pt. Służba sprawiedliwości w Wojsku Polskim 1795—1945: organizacja — prawo — ludzie (Siedlce 2015), została wydana nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczo‑Humanistycznego w Siedlcach. Jest to już trzecie wydanie dzieła tego Autora. Wcześniej czytelnicy mogli zapoznać się m.in. z książkami pt.: Przestępstwa przeciwko obowiązkowi wojskowemu i dyscyplinie w prawie i praktyce sądów wojskowych 1795—1945 (Sulechów 2010) oraz Służba sprawiedliwości Wojska Polskiego w latach 1795—1945 (Leszno 2011). Recenzowana praca stanowi niewątpliwie kontynuację dotychczasowych badań, natomiast ich rezultaty zostały w niej nie tylko rozwinięte, ale także inaczej przekazane, o czym szerzej w dalszej części recenzji. […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6901
ISSN: 1898-6986
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczygiel_Historia_wojskowego_wymiaru_sprawiedliwosci.pdf406,57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons