Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6902
Title: Kronika Katedry Historii Prawa za rok 2015
Authors: Adamczyk, Tomasz
Nancka, Grzegorz
Keywords: Uniwersytet Śląski; Katedra Historii Prawa; sprawozdanie
Issue Date: 2016
Citation: Z Dziejów Prawa, T. 9 (2016), s. 193-195
Abstract: W 2015 r. pracownicy Katedry kontynuowali prowadzone od lat badania. Przedmiotem zainteresowania były zagadnienia ustrojowe, prawno‑sądowe i problemy związane z wymiarem sprawiedliwości Rzeczypospolitej od czasów wczesnonowożytnych aż do XX w. Ważną częścią tych badań była analiza wojskowego prawa karnego II Rzeczypospolitej. Należy dodać, iż zakres badań powiększył się o zagadnienia dotyczące sądownictwa III Rzeszy oraz analizę dorobku naukowego polskich znawców prawa rzymskiego. Wyniki badań zostały przedstawione w licznych artykułach zamieszczonych m.in. w „Z Dziejów Prawa”, „Rocznikach Administracji i Prawa”, „Miscellanea Historico‑Iuridica”. […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6902
ISSN: 1898-6986
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adamczyk_Kronika_Katedry_Historii_Prawa.pdf286,26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons