Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6923
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBarczyk, Gabriela-
dc.date.accessioned2018-10-30T12:55:22Z-
dc.date.available2018-10-30T12:55:22Z-
dc.date.issued2016-04-08-
dc.identifier.isbn978-3-639-89038-9-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/6923-
dc.description.abstractW aktualnym światowym trendzie badań nad bioróżnorodnością, prowadzona jest inwentaryzacja zasobów przyrody na terenach Parków Narodowych i rezerwatów. W tym kontekście duże znaczenie ma poznanie zgrupowań stawonogów glebowych, a w szczególności roztoczy, które są jednym z najbogatszych gatunkowo składników ekosystemów lądowych. Do terenów o szczególnym znaczeniu biologicznym należą jaskinie, które są stosunkowo rzadko badane. Głównym celem pracy było poznanie składu gatunkowego roztoczy Gamasina zasiedlających wybrane jaskinie Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz określenie jaki wpływ na te zgrupowania mają parametry środowiskowe. Niniejsza praca jest jedynym w Polsce tak szerokim i kompleksowym opracowaniem roztoczy podrzędu Gamasina jaskiń. Dlatego może być przydatna specjalistom z dziedziny ekologii i akarologii a, ze względu na wielokierunkową analizę statystyczną, także studentom.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Bezkresy Wiedzypl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectGamasinapl_PL
dc.subjectjaskiniepl_PL
dc.subjectWyżyna Krakowsko-Częstochowskapl_PL
dc.subjectArachnidapl_PL
dc.subjectAcaripl_PL
dc.titleRoztocze drapieżne wybranych jaskiń Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej : analiza wpływu parametrów siedliskowych na zgrupowania roztoczy Gamasina (Arachnida, Acari)pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl_PL
dc.description.references1. Ambros M., Stanko M. 1989: Poznámky k faune roztočov (Acari: Mesostigmata) drobnych zemných Cicavcov (Insectivora, Rodentia) z Územia Chránenej Krajinnej Oblasti Východné Karpaty. Ochrana Prírody 10: 490-501. 2. André H. M., Ducarme X., Lebrun P. 2002: Soil biodiversity: myth, reality or conning? Oikos 96: 3-24. 3. André H. M., Ducarme X., Lebrun P. 2004: New ereynetid mites (Acari: Tydeoidea) from karstic areas: True association or sampling bias? Journal of Cave and Karst Studiea, 66, 3: 81-88. 4. Andrzejewski R. 1996: Ekologiczne problemy ochrony różnorodności biologicznej. Zeszyty Naukowe „Człowiek i Środowisko” 15: 71-86. 5. Baggini A., Pavan M. 1955: Studi sugli Scorpioni. Italian Journal of Zoology 22, 2: 329-340. 6. Barczyk G., Madej G. 2015 Comparison of the species composition of Gamasina mite communities (Acari: Mesostigmata) in selected caves of the Kraków-Częstochowa Upland (southern Poland) and their immediate surroundings. Journal of Natural History 49 (27-28): 1673-1688. 7. Barr Jr T. C. 1968: Cave ecology and the evolution in troglobites.W: Dobzhansky T. H., Hecht M. K., Steere W. C. (red.): Evolutionary biology 2. Plenum Press, New York: 35-102. 8. Barr Jr T. C., Holsinger J. R. 1985: Speciation in cave faunas. Annual Review of Ecology 16: 313-317. 9. Bellati J., Austin A. D., Stevens N. B. 2003: Arthropod diversity of guano and non-guano caves at the Naracoorte caves world heritage area, South Australia. Records of the South Australia Museum Monograph Series No.7: 257-265. 10. Błaszak C. 1974: Zerconidae (Acari, Mesostigmata) Polski. Monografie Fauny Polski. Tom.3. Polska Akademia Nauk, Zakład Zoologii Systematyczneji Doświadczalnej, PWN, Warszawa, Kraków: 1-315. 11. Błaszak C. Madej G. 1997: Parasitiformes (=Anactinotrichida), 1. Gamasida (Mesostigmata): Antennophorina, Microgyniina, Sejina, Gmasina. W: Razowski J. (red.). Wykaz zwierząt Polski. Wydawnictwo Instytutu Systematyki i Ewolucjii Zwierząt PAN, Kraków, 4: 190-202. 12. Błędzki A. L. 2007: Metoda porównania bogactwa gatunkowego i różnorodności gatunkowej. Część I, II, Bioskop 01/07, 02/07: 18-22, 20-23. 13. Błoszyk J., Klimczak J., Leśniewska M. 2006: Phoretic relationships between Uropodina (Acari: Mesostigmata) and centipedes (Chilopoda) as an example of evolutionary adaptation of mites to temporary microhabitats. European Journal of Entomology 103: 699-707. 14. Boczek J., Błaszak C. 2005: Roztocze (Acari). Znaczenie w życiu i gospodarce człowieka. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 1-267. 15. Bregetova N. G., 1956: Gamazowyje klešči (Gamasoidea), kratkij oprjedjelitiel’. Izdatjelstvo Akademii Nauk SSSR, Moskwa, Leningrad: 1-246. 16. Buryn R., Brandl R. 1992: Are the morphometrics of chelicerae correlated with diet in mesostigmatid mites (Acari)? Experimental Applied Acarology 14: 67-82. 17. Chao A. 1984: Non-parametric estimation of the number of classes in a population. Scandinavian Journal of Statistics 11: 265-270. 18. Chao A. 1987: Estimating the population size for capture-recapture data with unequal matchability. Biometrics 43: 783-791. 19. Chao A., Lee S.-M. 1992: Estimating the number of classes via sample coverage. Journal of the America Statistical Association 87: 210-217. 20. Chapman P. 1982: The orgin of troglobites. Proceedings of the University of Bristol Speleological 16, 2: 133-141. 21. Christiansen K. 1962: Proposition pour la classification des animaux cavernicoles. Spelunca Bulletin et Mémoires de la Société de Spéléologie 2: 76-78. 22. Christiansen K. 1965: Behavior and form in the evolution of cave collembola. Evolution 19, 4: 529-537. 23. Coineau Y., Haupt J., Delamare-Deboutteville C., Théron P. 1978: Un remarquable exemple de convergence écologique: l’adaptation de Gordialycus tuzetae (Nematalycidae, Acariens) à la vie dans les interstices des sables fins. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. Série D: Sciences naturelles 287: 883-886. 24. Colwell R. K., Futuyama D. J 1971: On the measurement of niche breadth and overlap. Ecology 52: 567-576. 25. Cooreman J. 1959: Notes sur queques Acariens de la faune cavernicole(2me Serie). Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique Biologie: 35: 1-40. 26. Corel Corporation 2008: COREL PHOTO-PAINT x4, wersja 14.0.0.567. 27. Culver D. C. 1970: Analysis of Simple Cave Communites: niche separation and species packing. Ecology 51, 6: 949-958. 28. Culver D. C. 1971: Analysis of Simple Cave Communites III. Control of Abundance. The American Midland Naturalist 85, 1: 173-187. 29. Culver D. C. 1973: Competition in spatially heterogeneous systems: an analysis of simple cave communities. Ecology 54, 1: 102-110. 30. Culver D. C. 1982: Cave Life: Evolution and Ecology. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press: 1-189. 31. Culver D. C., Christman M. C., Elliott W. R., Hobbs III H. H., Reddell J. R. 2003: The North American obligate cave fauna: regional patterns. Biodiversity and Conservation 12: 441-468. 32. Culver D. C., Deharveng L., Bedos A., Lewis J.J., Madden M., Reddell J. R., Sket B., Trontelj P., White D. P. 2006: The mid-latitude biodiversity ridge in terrestrial cave fauna. Ecography 29: 120-128. 33. Culver D. C., Pipan T. 2009: The Biology of Caves and Other Subterranean Habitats. Oxford Uniwersity Press: 1-256. 34. Culver D. C., Sket B. 2000: Hotspots of subterranean biodiversity in caves and wells. Journal of Cave and Karst Studies 62, 1: 11-17. 35. Culver D. C., Sket B. 2002: Biological monitoring in caves. Acta Carsologica 31/1, 4: 55-64, 36. Ćurčić B. P. M., Radović, I. 1998: The hypogean fauna in Serbia: from surface to soil to caves (Hipogejska fauna u Srbiji: od površine, do zemljišta do pećina). W: Đurović P. (red.). Speleological atlas of Serbia (Speleološki atlas Srbije). Geografski institut “Jovan Cvijić” SANU, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Serbian Academy of Sciences and Arts, Special Issues (Sanu, Posebna izdanja) 52: 59-75. 37. Daohong L. 2007: Correlation between the animal community structure and environmental factors in Jialiang and Boduo caves of Guizhou Province, China. Acta Ecologica Sinica 27, 6: 2167-2176. 38. Demel K. 1918: Fauna jaskiń ojcowskich. Sprawozdania TNW, Wydział Nauk Matematyczno-Przyrodniczych 11: 623-659. 39. Dielmann M. 1991: Zur Taxonomie der Raubmilben (Acari: Gamasina) unter besonderer Berücksichtigung der Gattung Pergamasus Berlese, 1904. Dissertation, Karlsrue: 1-275. 40. Ducarme X., André H. M., Wauthy G., Lebrun P. 2004a: Comparison of endogeic and cave communites: microarthropod density and mite species richness. European Journal of Soil Biology 40: 129-138. 41. Ducarme X., Lebrun P. 2004: Spatial microdistribution of mites and organic matter in soil sand caves. Biology and Fertility of Soils 39: 457-466. 42. Ducarme X., Michel G., Lebrun P. 2003: Mites from Belgian Caves: an extensive study. Subterranean Biology 1: 13-23. 43. Ducarme X., Wauthy G., André H. M., Lebrun P. 2004b: Survey of mites in caves and deep soil and evolution of mites in these habitats. Canadian Journal of Zoology 82: 841-850. 44. Dufrêne M., Legendre P. 1997: Species assemblages and indicator species: the need for a flexible asymmetrical approach. Ecological Monographs 67: 345-366. 45. Dylewska M., Błoszyk J. 2006: Phaulodiaspis advena (Trägårdh, 1992) – interesujący roztocz z jaskiń Ojcowskiego Parku Narodowego (Acari: Mesostigmata). Prądnik, Prace Muzeum Szafera 16: 165-168. 46. Dzwonko Z. 2007: Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Sorus: 200-250. 47. Elliott W. R. 2004: Protecting Caves and Cave Life. Culver D. C., White W. B. (red.). Encyclopedia of Caves. Elsevier Academic Press: 458-467. 48. Elliott W. R. 2006: Biological Dos and Don’ts for Cave Restoration and Conservation. W: Werker H. V., Werker J. (red.). Cave Conservation and Restoration, NSS: 33-46. 49. Elliott W. R. 2007: Zoogeography and biodiversity of Missouri caves and karst. Journal of Cave and Karst Studies 69, 1: 135-162. 50. Elliott W. R., City J. 2005: Critical issues in cave biology. National Cave and Karst Management Symposium: 35-39. 51. Emerson J. K., Roark A. M. 2007: Composition of guano produced by frugivorus, sanguivorous and insectivorous bats. Acta Chiropterologica 9, 1: 261-267. 52. Fend’a P., Košel V. 2000: Roztoče (Acarina: Mesostigmata) jaskýň Slovenského Raja. W: Mock A., Kováč L’., Fulín M. (red.). Fauna jaskýň (Cave Fauna): 21-30. 53. Ferreira R. L., Horta L. C. 2001: Natural and human impacts on invertebrate communities in Brazilian caves. Brazilian Journal of Biology 61, 1:7-17. 54. Gerič B., Pipan T., Mulec J. 2004: Diversity of culturable bacteria and meiofauna in the epikarst of Škocjanske jame caves (Slovenia). Acta Carsologica 33/1 (20): 301-309. 55. Gers C. 1998: Diversity of energy fluxes and interactions between arthropod communities: from Soil to Cave. Acta Oecologica 19, 3: 205-213. 56. Giljarov M. C. (red.) 1977: Opriedielitiel’ obitajuščich w počve kleščej Mesostigmata, Wydawnictwo Nauka. Leningrad: 1-719. 57. Giller P. S. 1996: The diversity of soil communities, the ‘poor man’s tropical rainforest’. Biodiversity and Conservation 5: 135-168. 58. Gjelstrup P. 2000: Soil mites and Collembolans on Surtsey, Iceland, 32 years after the eruption. Surtsey Research, 11:43-50. 59. Gliwicz J. 1992: Rożnorodność biologiczna: nowa koncepcja ochrony przyrody. Wiadomości Ekologiczne 38, 4: 211-219. 60. Gotelli N. J., Graves. G. R. 1996. Null models in ecology. Smithsonian Institution Press, Washington, DC: 1-368. 61. Górny M., Grüm L. (red.) 1981: Metody stosowane w zoologii gleby. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1-483. 62. Graening G. O., Slay M. E., Bitting C. 2006: Cave Fauna of the Buffalo National River. Journal of Cave and Karst Studies 68, 3: 153-163. 63. Gwiazdowicz D. J. 2007: Ascid mites (Acari, Mesostigamat) from selected forest ecosystems and microhabitats in Poland. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań: 1-248. 64. Gwiazdowicz D. J., Fabrowski M. 2001: Mites (Acari, Gamasida) of the Ojców National Park. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 20, 4: 35-2001. 65. Polonorum – Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 3, 2: 49-55. 66. Hågvar S. 1998: The relevance of the Rio-Convention on biodiversity to conserving the biodiversity of soils. Applied Soil Ecology 9: 1-7. 67. Halliday R. B. 2001: Mesostigmatid mite fauna of Jenolan Caves, New South Wales (Acari: Mesostigmata). Australian Journal of Entomology 40, 4: 299-311. 68. Hammer Ø., Harper D. A. T., Ryan P. D. 2001: PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis. Palaeontologia Electronica 4, 1: 1-9. 69. Hill M. O. 1979: TWINSPAN: A FORTRAN program for arranging multivariate data in an ordered two-way table by classification of the individuals and attributes. Cornell University, Ithaca, NY, US. 70. Hirschmann W., Wiśniewski J. 1982a: Weltweite Revision der Gattungen Dendrolaelaps Halbert 1915 und Longoseius Chant 1961 (Parasitiformes). Beschreibung der Untergattungen und Arten, Bestimmungstabellen, Chaetotaxie, Porotaxie. Acarologie, Nürnberg, 29-I: 1-190. 71. Hirschmann W., Wiśniewski J. 1982b: Weltweite Revision der Gattungen Dendrolaelaps Halbert 1915 und Longoseius Chant 1961 (Parasitiformes). Artenverzeichnisse, Krankheiten, Missbildungen, Inseminationsapparate, Abbildungen. Acarologie, Nürnberg, 29-II: 1-48 (94 tabl). 72. Howarth F. G. 1981: Non-relictual troglobites in the tropical Hawaiian caves. Proceedings of the 8th International Congress of Speleology: 1-16. 73. Howarth F. G. 1983: Ecology of cave arthropods. Annual Review of Entomology 28: 365-389. 74. Howarth, F. G. 1986: The tropical cave environment and the evolution of troglobites. Proceedings of the 9th International Congress of Speleolgy: 153-155. 75. Howarth, F. G., Stone. F. D. 1990: Elevated carbon dioxide levels in Bayliss Cave, Australia: implications for the evolution of obligate cave species. Pacific Science 44: 207-18. 76. Hyatt K. H. 1980. Mites of the subfamily Parasitinae (Mesostigmata: Parasitidae) in the Britisch Isles. Bulletin of the British Museum (Natural History) 38, 5: 1-378. 77. Ikner L. A., Toomey R. S., Nolan G., Neilson J. W., Pryor B. M., Maier R. M. 2006: Culturable Microbial Diversity and the Impact of Tourism in Kartchner Caverns, Arizona. Microbial Ecology 53, 1: 30-42. 78. James J. M. 1997: Carbon dioxide in the cave atmosphere. Transactions of the British Cave Research Association 4: 417-429. 79. Jawor P. 2010: Ustawka z fobią i odparzeniami. Gazeta Wyborcza Kraków, 26 listopada 2010: 10-11. 80. Jongman R. H. G., ter Braak C. J. F., van Tongeren D. F. R. (red.) 1987: Data analysis in community and landscape ecology. Pudoc, Wageningen: 213-251. 81. Juberthie C., Decu V. 1994: Structure et diversite du domaine souterrain; particularites des habitats et adaptations des especes, W: Juberthie C., Decu V. (red.): Encyclopedia Biospeologica, Tome I. Bucarest, Moulis, France. Societe de Biospeologie: 5-22. 82. Kamczyc J. 2006: Microhabitat preferences of Veigaia mollis Karg, 1971 in the mountain reserve „Szczeliniec Wielki”. Biological Letters 43, 2: 193-195. 83. Karg W. 1993: Acari (Acarina), Milben Parasitiformes (Anactinochaeta) Cohors Gamasina Leach Raubmilben. Die Tierwelt Deutchlands 59, Fischer, Jena, Germany: 1-523. 84. Karg W., Freier B. 1995: Parasitiforme Raubmilben als Indikatoren für den ökologischen Zustand von Ökosystemen. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt für Land – und Forstwirtschaft Berlin – Dahlem, 308: 1-96. 85. Koehler H., Harder H., Meyerdierks J., Voigts A. 1996: The effect of trampling on the microarthropod fauna of dune sediments. A case study from Jutland, Denmark. W: Jones P. S. i in. (red.). Studies in European Coastal Management. Cardigan, UK: 221-231. 86. Kofler A., Schmölzer K. 2000: Zur Kenntnis phoretischer Milben und iher Tragwirte in Österreich (Acarina: Gamasina, Uropodina). Naturwissenschaftlich-Medizinischer Verein in Innsbruck 87: 133-157. 87. Koilraj A. J., Marimuthu G. 1999: A comparison of eye and body surface between surface and cave-dwelling millipedes. Current Science 77, 3: 339-340. 88. Kojumdżijeva M. N. 1981: Gamazovyje klešči (Gamasodes, Parasitiformes) żukov-navoznikov (Coleoptera, Scarabaeidae). Acta Zoologica Bulgarica. 17: 17-26. 89. Kováč L., Mock A., L’uptáčik P., Višňovská Z., Fend’a P. 2006: Bezstavovce (Evertebrata) Dobšinskej ľadovej jaskyne (Slovenský raj). Výskum, využívaniea ochrana jaskýň 5, zborník referátov, SSJ, Demänovská dolina 2005, Liptovský Mikuláš: 179-186. 90. Kovach W. L. 1985-1999: MVSP PLUS version 3.1. Pentraeth, UK. 91. Kowalski K. 1955: Fauna Jaskiń Tatr polskich. Ochrona Przyrody 23: 283-333. 92. Krištofík J., Mašán P., Šustek Z. 1996: Ectoparasites of bee-eater (Merops apiaster) and arthropods in its nests. Biologia, Bratislava 51/5: 557-570. 93. Lee S.-M., Chao A 1994: Estimating population size via sample coverage for closed capture-recapture models. Biometrics 50, 1: 88-97. 94. Lepš J., Šmilauer P. 1999: Multivariate analysis of Ecological Data. Faculty of Biological Sciences. University of South Bohemia Českié Budějovice: 1-110. 95. Leruth, R. 1939. La biologie du domaine souterrain et la faune cavernicole de la Belgique. Mémoire du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique 87: 396-418. 96. Lindquist E. E. 1975: Associations between mites and other Arthropods in forest floor habitats. Canadian Entomologist 107: 425-437. 97. Lindquist E. E., Krantz G. W., Walter D. E. 2009: Order Mesostigmata.W: Krantz G. W., Walter D. E. (red.) A Manual of Acarology, 3rd Edition. Texas Tech University Press, Lubbock: 124-232. 98. Lundqvist L., Hippan H., Koponen S. 1999: Invertebrates of Scandinavian caves. IX. Acari: Mesostigmata (Gamasina), with a complete list of mites, Acarologia 40, 4, 1999 (2000): 357-365. 99. Łomnicki A. 2006: Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 1-262. 100. Magurran A.E. 2004: Measuring biological diversity. Blackwell Publishing, Oxford: 1-248. 101. Mašán P. 1994: The mesostigmatic mites (Acarina, Mesostigmata) associated with the dung beetles (Coleoptera, Scarabaeidae) in South Slovakia. Biologia, Bratislava 49: 201-205. 102. Mašán P. 2007. A review of the family Pachylaelapidae in Slovakia, with systematic and ecology of European species (Acari: Mesostigmata: Eviphidoidea). Institute of Zoology Slovak Academy of Sciences, Bratislava: 1-247. 103. Mašán P., Krištofík J. 1992: Phoresy of some Arachnids (Acarina and Pseudoscorpionidea) on synanthropic fillies (Diptera) in the South Slovakia, Biologia, Bratislava 47, 2: 87-96. 104. Mašán P., Fend’a P. 2004: Zerconid mites of Slovakia (Acari, Mesostigmata, Zerconide). Institute of Zoology Slovak Academy of Sciences, Bratislava: 1-238. 105. Mašán P., Madej G. (w druku): Description of 2 cave dwelling mites of the genus Veigaia (Acari, Mesostigmata, Veigaiidae) from Belgium: V. hubarti sp.n. and V. leruthi Willmann, 1935. Journal of Natural History. 106. Maschke K. 1936: Höhlenfauna des Glatzer Schneeberges. 5. Die Metazoenfauna der Bergwerke bei Mährisch-Alstadt. Beiträge zur Biologie des Glatzer Schneeberges 2: 175-191. 107. Maślak M., Barczyk G. 2011. Oribatid mites (Acari, Oribatida) on selected caves of the Kraków-Wieluń Upland (souther Poland). Biological Letters 48: 107-116. 108. Matuszkiewicz W. 2001: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN: 1-537. 109. McGill B. J., Etienne R. S., Gray J. S., Alonso D., Anderson M. J., Benecha H. K., Dornelas M., Enquist B. J., Green J. L., He F., Hurlbert A. H., Magurran A. E., Marquet P. A., Maurer B. A., Ostling A., Soykan C. U., Ugland K. I., White E. P. 2007: Species abundance distributions moving beyond single prediction theories to integration within an ecological framework. Ecology Letters 10: 995-1015. 110. Michalik S. 1974: Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Wiedza Powszechna, Warszawa: 1-253. 111. Micherdziński W. 1969. Die Familie Parasitidae Oudemans 1901 (Acarina, Mesostigmata). Zakład Zoologii Systematycznej PAN. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków: 1-689. 112. Microsoft Corporation, 2007: Microsoft OFFICE 2007. 113. Moldovan O. T., Pipan T., Iepure S., Mihevc A., Mulec J. 2007: Biodiversity and ecology of fauna in percolating waters in selected Slovenian and Romanian caves. Acta Carsologica 36/3, 493-501. 114. Moraza M. L. 2007: Species composition, structure and diversity of the soil Mesostigmata mite community in a natural beech forest (Fagus sylvatica) from southern Europe. Graellsia 63, 1: 35-42. 115. Moseley M 2007: Acadian biospeleology: composition and ecology of cave fauna of Nova Scotia and southern New Brunswick. Canada, International Journal of Speleology 36, 1: 1-21. 116. Motočec S. G. (red.) 2002: An overview of the cave and interstitial biota of Croatia. Natura Croatica 11, 1: 1-112. 117. Myślińska E. 2001: Laboratoryjne badania gruntów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 1-244. 118. Novak T., Sambol J., Janžekovič F. 2003: Faunal Dynamics in the Železna Jama Cave. Acta Carsologica 33/2, 15: 249-267. 119. Nyka J. 1978: Prace naukowe alpinistów. Taternik 54 (238), 1: 13. 120. Ochman K., Wołoszyn B. 2000: Analiza holoceńskiej fauny nietoperzy (Chiroptera) z Jaskini pod Sokolą Górą. Studia Chiropterologica 1: 57-72. 121. Palacios-Vargas J. G., Gamboa-Vargas J. A. 1997: Recent biospeleological studies in Campeche (Yucatan peninsula, Mexico). Proceedings of the 12th International Congress of Speleology 6: 85-90. 122. Paoletti M. G., Celi M., Cipolat C., Tisat L., Faccio A., Del A. A., Boccelli R. 2009: Cave dwelling invertebrates: possible bioindicators of cave pollution- an Italian case. Contributions To Natural History 12: 1029-1047. 123. Papač V., Kováč L., Mock A., Košel V., Fend’a P. 2006: Terestrické článkonožce (Arthropoda) wybraných jaskýň Silickej Planiny. Výskum, využívaniea ochrana jaskýň 5, zborník referátov, SSJ, Demanovská dolina 2005, Liptovský Mikuláš: 187-199. 124. Pax F., Maschke K. 1935: Die Höhlenfauna des Glatzer Schneeberges. I. Die rezente Metazoenfauna. Beiträge zur Biologie des Glatzer Schneeberges, Breslau 1: 4-72. 125. Perotti M. A., Braig H. R. 2009: Phoretic mites associated with animal and human decoposition. Experimental and Applied Acarology 49: 85-124. 126. Pianka E. R. 1973: The structure of lizard communities. Annual Review of Ecology and Systematics 4: 53-74. 127. Pielou E. C., 1969: An introduction to mathematical ecology. John Wiley & Sons, New York: 1-294. 128. Pielou E. C. 1975: Ecological diversity. John Wiley & Sons, New York: 1-165. 129. Piernik A. 2008: Metody numeryczne w ekologii na przykładzie pakietu MVSP do analiz roślinności. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń: 1-98. 130. Pipan T., Culver D. C. 2005: Estimating biodiversity in the epikarstic zone of a West Virginia cave. Journal of Cave and Karst Studies 67, 2: 103-109. 131. Podgórska B., Janowska M., Synowiec P., Górniak J. 2008: Projekt programu dla Miasta i Gminy Olkusz na lata 2009-2013 i kierunkowo do 2017: 1-15. 132. Polonius A. 2008: Środowisko jaskiniowe i jego ochrona. Przyroda Górnego Śląska 53: 3-4. 133. Postawa T., Zygmunt J. 2000: Zmiany liczebności nietoperzy (Chiroptera) w jaskiniach Wyżyny Częstochowskiej w latach 1975-1999. Studia Chiropterologica 1: 83-114. 134. Poulson T. L, Lavoie K. H. 2000: The trophic basis of subsurface ecosystems. W: Wilkens H., Culver D. C. Humphreys W. F. (red): Ecosystems of the world 30. Subterranean ecosystems. Elsevier: 231-249. 135. Poulson T. L., White W. B. 1969: The Cave Environment. Science 165 (3897): 971-80. 136. Racovitza E. G. 1907: Éssai sur les problems biospéologique. Archives de zoologie expérimentale et générale, notes et revue 6: 371-488. 137. Rafalski J. 1977: Pajęczaki (Arachnida). W: Zabierowski K. (red.). Przyroda Ojcowskiego Parku Narodowego. Studia Naturae Seria B PWN, Zakład Ochrony Przyrody, Warszawa, Kraków: 335-340. 138. Rafalski J. 1990: Niektóre zagadnienia zoogeograficzne pasma Jury Krakowsko-Wieluńskiej ze szczególnym uwzględnieniem Ojcowskiego Parku Narodowego. Prądnik, Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera 1: 31-33. 139. Richling A. (red.) 1993: Metody szczegółowych badań geografii fizycznej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 1-284. 140. Romer E. 1949. Regiony klimatyczne Polski. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego: B, 17, 27. 141. Romero A. 2009: Cave biology: life in darkness. Cambridge University Press, 1- 291. 142. Salmane I., Brumelis G. 2008: The importance of the moss layer insustaining biological diversity of Gamasina mites in coniferous forest soil. Pedobiologia 52, 1: 69-76. 143. Schiner J.R. 1854: Fauna der Adelsberger-Lueger und Magdanenen Grotte.W: Schmidt A. (red.). Die Grotten und Höhlen von Adelsberg. Lueg, Planina und loss, Braumüller, Wien: 231-272. 144. Schmölzer K. 1995: Catalogus faunae Austriae. Ein systematisches Verzeichnis aller auf österreichischem Gebiet festgestsllten Tierarten. Teil IX f: U.- Ordn.: Anactinochaeta (Parasitiformes). Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien: 1-179. 145. Schneider K., Culver D. C. 2004: Estimating subterranean species richness using intensive sampling and rarefaction curves in a high density cave region in West Virginia. Journal of Cave and Karst Studies 66, 2: 39-45. 146. Schneider K., Scheu S., Maraun M. 2007: Microarthropod density and diversity respond little to spatial isolation. Basic and Applied Ecology 8: 26-35. 147. Schulz E. 1989: Abundanzdynamik der Gamasina und Uropodina (Acari: Mesostigmata) eines Kalkbuchenwaldes. (Zur Funktion der Fauna in einem Mullbuchenwald). Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie (Göttingen) 17: 285-291. 148. Seaby R. M. H., Henderson P. A. 2006: SPECIES DIVERSITY AND RICHNESS, Version 4.0; Pisces Conservation Ltd. 149. Seaby R. M. H., Henderson P. A. 2007: CAP ver.4 (Community Analysis Package 4), Version 4.0; Pisces Conservation Ltd. 150. Sharratt N. J., Picker M. D., Samways M. J. 2000: The invertebrate fauna of the sandstone caves of the Cape Peninsula (South Africa): patterns of endemism and conservation priorities. Biodiversity and Conservation 9: 107-143. 151. Skalski A. W. 1967: Charakterystyka współczesnej fauny Szczeliny Chochołowskiej w Tatrach. Prace Muzeum Ziemi 11: 281-287. 152. Skalski A. W. 1990. W: 135-lecie badań faunistycznych w jaskiniach ojcowskich. Prądnik, Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera 1: 9-17. 153. Sket B. 2008: Can we agree on an ecological classification of subterranean animals? Journal of Natural History 42: 1549-1563. 154. Skorupski M. 2008: Wykaz gatunków Acari: Mesostigmata. W: Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipuk I., Skibińska E. (red.). Fauna Polski- charakterystyka i wykaz gatunków. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 3: 64-76. 155. Slaney D. P., Weinstein, P. 1997: Conservation of cave fauna: more than just bats. Memoirs of the Museum of Victoria 56, 2: 591-596. 156. Sokołowska M., Skubała P. 2007: Oszacowanie liczebności mikrostawonogów w martwych kłodach świerka i buka na obszarach chronionych. Południowo- Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inzynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Oddział w Rzeszowie. Zeszyty Naukowe 9: 85-90. 157. Stanisz A. 1998: Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL na przykładach z medycyny. StatSoft Polska sp. z o.o., Kraków. 158. Stone F. D., Howarth F. G. 2005: Hawaiian cave biology: status of conservation and management. National Cave and Karst Management Sympozjum: 21-26. 159. Summers Engel A. 2007: Observations on the biodiversity of sulfidic karst habitat. Journal of Cave and Karst Studies 69, 1: 187-205. 160. Symonides E. 1992: Różnorodność biologiczna: znaczenie jej oceny i ochrony w polskich parkach narodowych. Wiadomości Ekologiczne 38 (4): 221-235. 161. Szelerowicz J. 1989: Schronisko koło Jaskini Lodowej, Opracowanie Jaskiniowego Klubu Jurajskiego PTTK (maszynopis). 162. Szelerowicz M. 1989a: Jaskinia Lodowa w Jaroszowcu. Opracowanie Jaskiniowego Klubu Jurajskiego PTTK (maszynopis). 163. Szelerowicz M. 1989b: Jaskinia poniżej Lodowej. Opracowanie Jaskiniowego Klubu Jurajskiego PTTK (maszynopis). 164. Szelerowicz M. 1989c: Jaskinia pod Porzeczką. Opracowanie Jaskiniowego Klubu Jurajskiego PTTK (maszynopis). 165. Szelerowicz M., Górny A. 1986: Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Wyd. PTTK „Kraj”. Warszawa-Kraków, 1-200, 166. Szelerowicz M., Górny A. 1989: Jaskinia Błotna. Opracowanie Jaskiniowego Klubu Jurajskiego PTTK (maszynopis). 167. Szymczakowski W. 1957: Catopidae (Coleoptera) des Grottes dans les Sokole Góry près de Częstochowa. Acta Zoologica Cracoviensia 1, 4: 65-116. 168. Ščerbak G. I. 1980: Klešči semiejstva Rhodacaridae Palearktiki. Izdatielstvo Naukova Dumka: 1-216. 169. Ter Braak C. J. F., Šmilauer P. 2002: CANOCO Reference Manual and User’s Guide to Canoco for Windows: Software for Canonical Community Ordination (version 4.5), Microcomputer Power (Ithaca, NY, USA). 170. Tercafs R. 2001: The Protection of the Subterranean Environment: Conservation Principles and Management Tools. Production Services Publishers, Luxembourg: 1-402. 171. Trojan P. 1975: Ekologia ogólna. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 1-308. 172. Trojan P., Wytwer J. 1996: Różnorodność gatunkowa fauny. Zeszyty Naukowe Komitetu „Człowiek i Środowisko” 15: 39-55. 173. Vignoli L., Caldera F., Bologna M. A. 2006: Trophic niche of cave populations of Speleomantes italicus. Journal of Natural History 40, 29-31: 1841-1850. 174. Wall D. H., Ross A. V. 1999: Controls on soil biodiversity: insights from extreme environments. Applied Soil Ecology 13, 2: 137-150. 175. Ward J. H. 1963: Hierarchical Grouping to optimize an objective function. Journal of American Statistical Association 58 (301): 236-244. 176. Wassmer T. 1995: Selection of the spatial habitat of coprophagus beetles in the Kaiserstuhl area near Freiburg (SW-Germany). Acta Oecologica 16(4): 461-478. 177. Wauthy G., Ducarme X. 2006: Description of Hypogeoppia belgicae, a new species of cave mite (Acari, Oribatida), and comments on some characters. Belgian Journal of Zoology 136, 2: 203-218. 178. Weigmann G., Wohlgemuth-von Reiche D. 1999: Vergleichende Betrachtungen zu den Überlebensstrategien von Bodentieren im Überflutungsbereich von Tieflandauen. W: Dohle W., Bornkamm R., Weigmann G. (red.). Limnologie aktuell. Das Untere Odertal. Schweizerbart’sche Verlagsbuchandlung. Stuttgart 9: 229-240. 179. Welbourn W. C. 1999: Invertebrate Cave Fauna of Kartchner Caverns, Kartchner Caverns, Arizona. Journal of Cave and Karst Studies 61, 2: 93-101. 180. Wessel A., Erbe P., Hoch H. 2007: Pattern and process: evolution of troglomorphy in the cave-planthoppers of Australia and Hawai’i- preliminary observations (Insecta: Hemiptera: Fulgoromorpha: Cixiidae). Time in Karst, Postojna: 199-206. 181. Willmann C. 1936: Die Milben der Reyersdorfer Höhle. Mitten für Höhlen- und Karstforschung 3: 123-124. 182. Willmann C. 1939. Die Moorfaune des Glatzer Schneeberges. 3. Die Milben der Schneebergmoore. Beiträge zur Biologie des Glatzer Schneeberges, Breslau 5: 427-458. 183. Willmann C. 1951: Die hochalpine Milbenfauna der mittleren Hohen Tauren insbesondere des Grossglockner-Gebietes (Acari). Bonner Zoologische Beiträge 2: 141-176. 184. Willmann C. 1954: Mährische Acari, hauptsächtlich aus dem Gebiete des mährischen Karstes. Československá Parazitologie 1: 213-272. 185. Willmann C. 1956. Milben aus dem Naturschutzgebiet auf dem Spieglitzer (Glatzer) Schneeberges. Československá Parazitologie 3: 211-273. 186. Witkowski Z. 1970: Zagadnienie różnorodności gatunkowej w badaniach biocenotycznych. Wiadomości Ekologiczne 16, 2: 117-131. 187. Wołoszyn B. W. 1970: Holoceńska fauna nietoperzy (Chiroptera) z jaskiń tatrzańskich. Folia Quaternaria 35: 1-52. 188. Xiang C., Song L., Zhang P., Pan G., 2003: The case study on soil fauna diversity in different ecological system in Shilin national park, Yunnan, China. Acta Carsologica 32/2: 188-194. 189. Zacharda M. 1979: The evaluation of the morphological characters in Rhagidiidae. W: Rodriguez J.G. (red.). Recent advances in Acarology. Academic Press, New York: 509-514. 190. Zagorodniuk I. (red.) 2004: Fauna piečer Ukrainy. Praci Teriologičnoj Školi 6, Kijov: 1-248. 191. Żbikowska-Zdun K., Piksa K., Smaczyńska A. 2009: Variation of selected morphological characters of the cave mite Oribella cavatica Kunst, 1962 (Acari, Oribatida). Biological Letters 46, 2: 123-127, Źródła internetowe 192. Baker G. M. 2007: A Guide to Cave life in Great Basin National Park. W: Field Guide to Cave Life Great Basin National Park Baker, Nevada.http://www.nps.gov/grba/naturescience/upload/Field%20Guide%20to%20Cave%20Life.pdf 193. Benigno G. M., 2004: The Effect of Bat Guano on the Forest Litter Invertebrate Food Web, nature.berkeley.edu /classes/es196/projects/2004final/Benigno.pdf. 194. Dufrêne M. 1998: IndVal Version 2.0-02/05/1998 http://biodiversite.wallonie.be/outils/indval/indval.readme.html. 195. Google maps. http//:maps.google.pl. 196. Gotelli N. J., Entsminger G. L. 2006: ECOSIM: Null models software for ecology. Version 7. Acquired Intelligence Inc. & Kesey-Bear. Jericho, VT 05465 http://garyentsminger.com/ECOSIM/index.htm. 197. Journey into Amazing Caves, http://www.amazingcaves.com/. 198. The Virtual Caves, http://www.goodearthgraphics.com/virtcave. 199. Moulds T. A. 2006: The seasonality, diversity and ecology of cavernicolous guano dependent arthropod ecosystems in southern Australia. http://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/handle/2440/37815. 200. Serwis Edukacyjny Państwowego Instytutu Geologicznego. http://edu.pgi.gov.pl/muzeum/jaskinie/jaskinie.htm 201. StatSoft, Inc. 2010. STATISTICA (data analysis software system), version 9.1. www.statsoft.com. 202. Urbański K. 2008: Metodyka dokumentowania chemicznych przekształceń gleb na terenach przemysłowych. http:// winntbg.bg.agh.edu.pl/rozprawy2/10014/full10014.pdf 203. Wildlife Cave Ecology. 2003: Further Information, Parks and Wildlife Service Tasmania. www.parks.tas.gov.au.pl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barczyk_Roztocze_drapiezne_wybranych_jaskin_Wyzyny_Krakowsko-Czestochowskiej.pdf18,43 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons