Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6966
Title: Otwarte czasopisma w naukach humanistycznych. Analiza ilościowa na przykładzie bibliologii i informatologii
Authors: Matysek, Anna
Keywords: Czasopisma bibliologiczne i informatologiczne; Czasopisma elektroniczne; Directory of Open Access Journals; Electronic Journals Library; Journals for Free; Open Access; Otwarte czasopisma
Issue Date: 2018
Citation: Nowa Biblioteka, nr 2 (2018), s. 65-81
Abstract: Otwarte czasopisma naukowe odgrywają coraz większą rolę w komunikacji naukowej, a ze względu na nieograniczony dostęp do ich treści mogą być częściej czytane i cytowane niż czasopisma rozpowszechniane w sposób tradycyjny. Celem artykułu jest przedstawienie stanu ilościowego czasopism otwartych z nauk humanistycznych. Szczegółową analizą objęte zostały polskie czasopisma z zakresu bibliologii i informatologii. W artykule zestawiono wyniki badań z 2014 i 2018 r., dotyczących m.in. widoczności poszczególnych tytułów w katalogach otwartych czasopism, strategii wydawania czasopism i stosowania licencji Creative Commons czy oprogramowania wykorzystywanego do udostępniania artykułów. Ilościowe zestawienia poszczególnych kryteriów pokazują, jak na przestrzeni ostatnich czterech lat Open Access rozwijał się w bibliologii i informatologii.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6966
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matysek_Otwarte_czasopisma_w_naukach_humanistycznych.pdf677,71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons