Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7019
Tytuł: Performing Shakespeare’s Words: Textual Authority in Light of the Theory of Indeterminacy
Autor: Mydla, Jacek
Słowa kluczowe: indeterminacy; concretization (textual and theatrical); spoken action; social mimesis
Data wydania: 2018
Źródło: Multicultural Shakespeare, Vol. 17, iss. 1 (2018), s. 35-50
Abstrakt: On the basis of Roman Ingarden’s conceptions of indeterminacy and concretization and the notion of spoken action, Jacek Mydla constructs the idea of textual authority in Shakespeare’s drama. The text is regarded as the primary source of meaning which determines theatrical representation. When reading a play actively, the reader fills out areas of indeterminacy in an attempt to build a faithful imaginary representation of the action. The thus reconstructed social mimesis can then be transferred onto the stage. Mydla argues for the precedence of textual over theatrical concretizations of Shakespeare.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7019
DOI: 10.18778/2083-8530.17.04
ISSN: 2300-7605
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mydla_Performing_Shakespeare's_words.pdf320,18 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons