Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7043
Title: Rewitalizacja tożsamości regionalnej
Authors: Grabowska, Barbara
Keywords: tożsamość regionalna; rewitalizacja; tożsamość; edukacja regionalna
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Chowanna, t. 1 (2015), s. 31-42
Abstract: Autorka w artykule podejmuje problematykę rewitalizacji regionów i tożsamości regionalnej po 1989 roku w Polsce. Wskazuje na potrzebę prowadzenia edukacji regionalnej rozumianej jako projekt „nakierowany na człowieka”, w toku którego będzie on miał możliwość poznawania i kształtowania siebie, budowania swojej tożsamości. Autorka podkreśla znaczenie zakorzenienia w „małej ojczyźnie”, stanowiącego bazę dla wielowymiarowej tożsamości. The author of the article raises the issue of the revitalization of regions and regional identity in Poland after 1989. She points to the need for providing regional education understood as a project “aimed at a person”. In the course of this project, the person will have the opportunity to cognize and shape themselves, build their identity. The author stresses the importance of the process of taking root in the “little homeland” as a basis for multidimensional identity.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7043
ISSN: 0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grabowska_Rewitalizacja_tozsamosci_regionalnej.pdf375,83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons