Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7142
Tytuł: "Grzeczność wszystkim należy, lecz każdemu inna" : o wielości odmian grzeczności językowej
Autor: Kita, Małgorzata
Słowa kluczowe: verbal communication; language etiquette; types of politeness
Data wydania: 2016
Źródło: "Postscriptum Polonistyczne" Nr 1 (2016), s. 193-212
Abstrakt: The diversity of language etiquette forms has already been noted by linguists (the author presents the evolution of the way it has been defined in their works). However, this issue does not appear very often in the works of scholars. The article aims at presenting several different types of politeness that have been defined on the basis of various different criteria. For example the substance of expression, which involves distinguishing between two types of politeness: one expressed in language and the other expressed by non-linguistic means. Another criterion refers to social commonness and according to this criterion we can distinguish between elementary politeness, courtesy and formal etiquette. Diversity of language etiquette can be regarded as resulting form the pragmatic features of a speaker. Culture-based differentiation enables us to talk about ‘traditional’ and ‘new’ politeness. According to the author, teaching different types of language etiquette is an important part of teaching Polish as a foreign language.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7142
ISSN: 1898-1593
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kita_grzecznosc_wszystkim_nalezy_lecz_kazdemu_inna.pdf474,77 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons