Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/720
Tytuł: „Rozwiecznione w horyzont”. “Wieki średnie” Stanisława Barańczaka
Autor: Bogalecki, Piotr
Słowa kluczowe: Stanisław Barańczak krytyka i interpretacja
Data wydania: 2016
Źródło: Przestrzenie Teorii, [Nr] 26 (2016), s. 31-51
Abstrakt: The article provides an interpretation of Middle Ages, a poem from Stanisław Barańczak’s debut publication Facial Corrections (1968). Focussing on the way that numerous examples of zeugma and syllepsis are used, the author argues that this poem, which was probably inspired by the first Polish publication of the Waning of the Middle Ages by J. Huizinga, was created through the poet’s reflections on the structure of messianic time (kairos). As such it can be seen as both a polemic with materialism and a criticism of Christianity. In this way Middle Ages proves to be the first of post-secular Barańczak’s poems which herald the wealth of spiritual explorations in his later works.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/720
DOI: 10.14746/pt.2016.26.2
ISSN: 1644-6763
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bogalecki_Rozwiecznione_w_horyzont.pdf468,75 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons