Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7275
Tytuł: Nowe życie uczniów Jezusa w Ewangelii Jana
Autor: Ledwoń, Dawid
Słowa kluczowe: Ewangelia Jana; uczniowie; nowe życie; wiara
Data wydania: 2018
Źródło: Collectanea Theologica, Vol. 88, nr 2 (2018), s. 5-16
Abstrakt: This short study of the narration and theology of the Fourth Gospel focuses on the apparently absent, yet undeniably visible theme of the new life of the disciples of Jesus, which He himself defines as the knowledge of the Father and the Son (17,3). The various stages of the analysis of John’s text are aimed at establishing the reasons, the time frame, the environment of the addressees, and the nature of the change, which allows the life of the disciples to be described as new. The study ends with a presentation of the laws and the rules defining the meaning of the new life with a short reference to the present times.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7275
ISSN: 0137-6985
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Teol)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ledwon_Nowe_zycie_uczniow_Jezusa.pdf588,56 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons