Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7310
Title: Edukacja informacyjna w bibliotekach a rozwój społeczeństwa wiedzy - recenzja
Authors: Frączek, Renata
Keywords: Edukacja informacyjna w bibliotekach a rozwój społeczeństwa wiedzy; Ewa Jadwiga Kurkowska
Issue Date: 2013
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2013, nr 1, s. 127-129
Abstract: Edukacja informacyjna w bibliotekach a rozwój społeczeństwa wiedzy stanowi kolejną, ważną publikację, a jej celem jest między innymi przedstawienie stanowiska bibliotekarzy dotyczącego obecności elementów edukacji informacyjnej w ich pracy. Jak pisze autorka we Wstępie „w kontekście potrzeby kształtowania kompetencji informacyjnych rola bibliotek wydaje się szczególna” [s. 10]. Książka Ewy Jadwigi Kurkowskiej zawiera pięć rozdziałów poprzedzonych wstępem, a uzupełnionych zakończeniem oraz spisem wykorzystanej literatury[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7310
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fraczek_Edukacja_informacyjna_w_bibliotekach_recenzja.pdf372,6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons