Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7317
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMatysek, Anna-
dc.date.accessioned2018-12-05T07:37:46Z-
dc.date.available2018-12-05T07:37:46Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationBibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2013, nr 4, s. 160-162pl_PL
dc.identifier.issn1734-6576-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/7317-
dc.description.abstractMiędzynarodowa Organizacja Normalizacyjna kierunki i tryb działania deklaruje w statucie. Statut jest aktem prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania danego podmiotu. Wydany w 2012 r. ISO Statutes jest już szesnastą wersją tego dokumentu. W dwudziestu czterech artykułach zawarto m.in.: nazwę organizacji, przedmiot działalności, zasady członkostwa, strukturę organizacyjną, relacje z innymi międzynarodowymi organizacjami, zasady finansowania, informację o siedzibie i charakterze organizacji, publikacjach i dokumentach organizacji, zasady zmian statutu i polityki, procedury prawne[…]pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/*
dc.subjectISO Statutespl_PL
dc.subjectMiędzynarodowa Organizacja Normalizacyjnapl_PL
dc.titleISO Statutes - recenzjapl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/reviewpl_PL
dc.relation.journalBibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowypl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matysek_ISO_Statutes_recenzja.pdf374,35 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons