Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7370
Title: Profesor Ireneusz Opacki, czyli odkrywanie innego
Authors: Kłosiński, Krzysztof
Keywords: Ireneusz Opacki; Inny
Issue Date: 2003
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Węgrzyniak, T. Stepień (red.), "Tkanina : studia, szkice, interpretacje" (S. 344-357). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W roku 2000 znane wydawnictwo Longmana opublikowało książkę Modern Genre Theory pod redakcją Davida Duffa. Intencją twórcy tej bardzo starannie przygotowanej edytorsko antologii było „zebrać po raz pierwszy wybór najważniejszych prac z teorii gatunku, zaczynając od pierwszych lat XX wieku”. Wybrano 14 autorów, są tu największe nazwiska XX-wiecznej humanistyki: Croce, Tynianow, Propp, Bachtin, Frye, Jauss, Jameson, Todorov, Derrida, Genette. A wśród nich Ireneusz Opacki.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7370
ISBN: 8322612931 8322212931
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klosinski_Profesor_Ireneusz_Opacki.pdf672,61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons