Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7382
Tytuł: Wycieczka Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach do Biblioteki Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności. Katowice, 23 kwietnia 2014 r..
Autor: Bajor, Agnieszka
Słowa kluczowe: Stacja Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności; Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Data wydania: 2014
Źródło: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2014, nr 2, s. 182-184
Abstrakt: 29 listopada 2013 r. uchwałą Rady Polskiej Akademii Umiejętności uruchomiono pierwszą w Polsce Stację Naukową PAU1. Jej siedziba mieści się w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Projekt jest niezwykle prestiżowy, bowiem stacje badawcze PAU funkcjonują jedynie w Montrealu oraz Nowym Jorku. Celem projektu jest skonsolidowanie śląskiego środowiska naukowego2. Wedle organizatorów: „Stacja Naukowa PAU przyczyni się do zacieśnienia współpracy uczonych wywodzących się z różnych uczelni, współdziałania badaczy reprezentujących zarówno nauki ścisłe, jak i humanistyczne, podejmowania trudnej, interdyscyplinarnej tematyki badawczej, wymiany doświadczeń i poglądów, pozyskiwania środków na stypendia dla wybitnych naukowców, organizowania przedsięwzięć naukowych i kulturalnych, a także ułatwi dostęp do publikacji PAU” [W Katowicach]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7382
ISSN: 1734-6576
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bajor_Wycieczka_Kola_Naukowego_Bibliotekoznawcow.pdf376,48 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons