Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7419
Title: Wstęp
Authors: Tałuć, Katarzyna
Warząchowska, Bogumiła
Keywords: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy; bibliotekarstwo
Issue Date: 2015
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2015, nr 1, s. 9-12
Abstract: Historia Śląska, dzielnicy w czasach nowożytnych wchodzącej w skład wielu organizmów państwowych i tym samym poddanej różnorodnym wpływom politycznym czy kulturowym, nierozerwalnie związana jest z działalnością społeczności, jaką tworzyło i tworzy duchowieństwo. Duchowni katoliccy i protestanccy, realizując w pierwszej kolejności zadania duszpasterskie wyznaczone przez doktryny kościelne, jednocześnie wpływali a nawet kształtowali trendy, kierunki w rozwoju kultury Śląska. Jedną z takich osób był np. biskup Jan V Turzo, humanista, miłośnik kultury renesansowej, mecenas wielu artystów, m.in. Caspara Ursinusa Veliusa. Dzięki Biskupowi rozbudowano bibliotekę kapitulną we Wrocławiu, upiększano kościoły, np. św. Jakuba w Nysie. Turzo uchodzący za konesera sztuki miał w posiadaniu dzieła Lucasa Cranacha (starszego), Albrechta Dürera i widział w ich obrazach potencjalny wzorzec dla miejscowych artystów. Kiedy idee luterańskie, za sprawą Hansa Metzlera, Ambrożego Moibana, zaczęły zyskiwać coraz większa popularność, Wrocław urósł do rangi jednego z najważniejszych na Śląsku ośrodków propagowania reformacji. Oprócz Wrocławia w XVI w. wybitni teologowie protestanccy działali również w Legnicy, gdzie w 1526 r. powstała pierwsza protestancka wyższa uczelnia[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7419
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Taluc_Wstep.pdf384,16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons