Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7443
Title: Obecność wdrożeń w publikacjach z zakresu nauki o informacji na podstawie wybranych czasopism wydawnictwa Emerald
Authors: Pulikowski, Arkadiusz
Keywords: nauka o informacji; wydawnictwo Emerald; budowa abstraktu
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Citation: B. Sosińska-Kalata, E. Chuchro (red.), "Nauka o informacji w okresie zmian" (S. 81-91). Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Abstract: Cel badań: Określenie jaką część prac z zakresu nauki o informacji stanowią wdrożenia oraz do kogo są one adresowane. Metodologia: Do oceny celów badań wykorzystano stosowane w wydawnictwie Emerald ustrukturyzowane abstrakty artykułów z trzech czasopism z zakresu nauki o informacji: „Journal of documentation”, „Online information review” i „Journal of knowledge management”. Badaniem objęto w sumie 152 artykułów z rocznika 2010. Wyniki: Artykuły dotyczące wdrożeń stanowiły zaledwie 6,6% wszystkich badanych. Spodziewano się większego udziału publikacji o charakterze praktyczno-wdrożeniowym. Wyniki wskazują na dużą dysproporcję między badaniami o charakterze teoretyczno-poznawczym, a praktyczno-wdrożeniowym. Ograniczenia: Tylko trzy czasopisma to za mało by móc traktować otrzymane wyniki procentowe, jako precyzyjnie oddające rzeczywistość. Nie zmienia to jednak faktu, jakim jest bardzo mała obecność wdrożeń w publikacjach informatologów. Praktyczne zastosowanie: Wprowadzenie budowy abstraktów na wzór stosowanych w czasopismach wydawnictwa Emerald do polskich czasopism, formularzy konferencyjnych itp. umożliwi z jednej strony szybszą orientację w treści artykułów, a z drugiej może przyczynić się do poniesienia jakości przygotowywanych publikacji. Wartość badań: Badanie jest oryginalne. Otrzymane wyniki powinny stać się impulsem dla informatologów do częstszego podejmowania prac praktyczno-wdrożeniowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7443
ISBN: 978-83-65741-07-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pulikowski_Obecnosc_wdrozen_w_publikacjach_z_zakresu_nauki_o_informacji.pdf436,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.