Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7460
Title: Villanella Stanisława Barańczaka : na przykładzie wiersza "Debiutant w procederze"
Authors: Dembińska-Pawelec, Joanna
Keywords: Stanisław Barańczak; Villanella; Debiutant
Issue Date: 2003
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Węgrzyniak, T. Stępień (red.), "Tkanina : studia, szkice, interpretacje" (S. 130-144). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Stanisław Barańczak w jednym z wywiadów poproszony, by wskazał jakąś jedność czy spoistość własnej twórczości, wymienił: „stale w tych wierszach obecny problem dialogu, porozumienia, przełamywania obcości, przebijania się z treścią własnego »ja« ku »jakiemuś Ty«”. Wiersz Debiutant w procederze, lokujący się w tak nakreślonej perspektywie komunikacyjnej, w zastanawiający jednak sposób kształtuje ów układ ról.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7460
ISBN: 8322612931
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dembinska_Pawelec_Villanella_Stanislawa_Baranczaka.pdf717,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons