Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7479
Title: Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji - recenzja
Authors: Frączek, Renata
Keywords: kultura informacyjna; edukacja informacyjna; edukacja czytelnicza; edukacja medialna
Issue Date: 2010
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2010, nr 1, s. 117-121
Abstract: Praca jest wynikiem wieloletnich zainteresowań badawczych Hanny Batorowskiej, skoncentrowanych wokół edukacji informacyjnej, czytelniczej, medialnej i technologii informacyjnej w różnych typach szkół, a także odnoszących się do zagadnień tworzenia i rozwoju kultury informacyjnej w tych placówkach […].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7479
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fraczek_Kultura_informacyjna_recenzja.pdf378,87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons