Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7497
Title: La théorie polyphonique de la négation et l`emploi du subjonctif
Authors: Kwapisz-Osadnik, Katarzyna
Keywords: subjonctif; indicatif; teoria polifoniczna negacji
Issue Date: 1993
Citation: Neophilologica, T. 10 (1993), s. 37-47
Abstract: Artykuł jest próbą analizy użycia trybu subjonctif i jego altemacji z trybem indicatif w zdaniach przeczących z punktu widzenia teorii polifonicznej O. Ducrot i jego koncepcji negacji. Autorka szuka odpowiedzi na pytanie, czy użycie odpowiedniego trybu zależy od użycia negacji, a jeśli tak, to od jakiego użycia: polemicznego zewnętrznego, polemicznego wewnętrznego czy deskryptywnego, oraz czy użycie trybów zależy od zasięgu negacji. Analizie poddano dwa czasowniki w ich użyciu przeczącym: należący do grupy czasowników opinii pozytywnych croire i czasownik douter, najbardziej reprezentatywny dla grupy czasowników opinii negatywnych. Zdaniem autorki użycie trybów subjonctif/indicatif nie zależy od użycia negacji. Jest natomiast związane z jej zasięgiem. Jeśli negacja obejmuje predykat główny, to w zdaniu podrzędnym powinien się pojawić indicatif. Predykat główny objęty negacją spełniałby funkcję „podpory” dla oznajmienia wydarzenia p lub wydarzenia ~p. Jeśli negacja obejmuje predykat główny i jednocześnie jest obecna w zdaniu podrzędnym jako wariant możliwy rzeczywistości, to powinien się pojawić tryb subjonctif. Pojęcie wariantu możliwego związane jest z niewiedzą lokutora o rzeczywistości.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7497
ISSN: 0208-5550
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kwapisz_Osadnik_La_theorie_polyphonique_de_la_negation.pdf510,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons