Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7515
Title: Wykorzystanie LCMS Moodle jako systemu wspomagania nauczania na odległość
Authors: Smyrnova-Trybulska, Eugenia
Stach, Sebastian
Burnus, Adrian
Szczurek, Andrzej
Keywords: Learning Content Menagement System (LCMS) Moodle; teoretyczne i metodyczne aspekty nauczania na odległość; przygotowanie nauczycieli; nauczanie na odległość; e-learning; typy kursów zdalnych; składowe kursu zdalnego; modeli nauczania zdalnego
Issue Date: 2012
Publisher: Studio noa dla Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Książka „WYKORZYSTANIE LCMS MOODLE JAKO SYSTEMU WSPOMAGANIA NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ” (567 s.) Redakcja: Eugenia Smyrnova-Trybulska Sebastian Stach, Autorzy: Eugenia Smyrnova-Trybulska, Sebastian Stach, Adrian Burnus, Andrzej Szczurek) jest przeznaczona dla szerokiego grona czytelników o różnym przygotowaniu informatycznym: nauczycieli, wykładowców, przyszłych pedagogów, instruktorów, tutorów, doktorantów, badaczy, naukowców, metodyków i innych. Wszystkich zainteresowanych wdrażaniem innowacji, a w szczególności e-learningu w procesie dydaktycznym, jak również do własnego doskonalenia i w pracy naukowo-badawczej. Warsztat pracy nauczyciela ciągle się zmienia, wymaga aktualizacji i dostosowania do wymogów społeczeństwa opartego o wiedzę. Właśnie e-learning staje się technologią, formą, metodą najbardziej adekwatną i dostosowaną do wyzwań XXI wieku dzięki globalizacji, giętkości, modułowości, systemowości, zmiany roli nauczyciela, zmiany roli ucznia i innym ważnym cechom, co zostało odzwierciedlone w wielu dokumentach europejskich i krajowych, dotyczących edukacji i rozwoju społeczeństwa. Książka może być pomyślnie wykorzystana jako skrypt i pomoc dydaktyczna w prowadzeniu zajęć z informatyki, technologii informacyjnej, metod komputerowego wspomagania nauczania, teoretycznych i praktycznych aspektów nauczania na odległość, i wielu innych przedmiotów informatycznych oraz interdyscyplinarnych, związanych z implementacją narzędzi informatycznych w proces dydaktyczny i metodyką ich efektywnego wykorzystania. Skrypt z powodzeniem może być wykorzystany przez wszystkich zainteresowanych również do samodzielnej nauki zastosowania jednego z najbardziej popularnych systemów wspomagania nauczania-uczenia się na odległość: Moodle. Większość ćwiczeń i przykładów podanych w książce została opracowana na zasadzie Step-by-Step (Krok-po-Kroku), co powinno ułatwić „wzorowanie się” i wykonanie podobnych ćwiczeń przez czytelników, użytkowników systemu. Książka zawiera: cztery części, 21 rozdziałów i bibliografię. Każda część książki ma hierarchiczną, modułową strukturę, a tekst jest wzbogacony w liczne ilustracje (jest ich w książce ponad 800), co podnosi jej przejrzystość i zrozumiałość.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7515
ISBN: 978-83-60071-56-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smyrnova_Trybulska_Wykorzystanie_LCMS_Moodle_jako_systemu_wspomagania_nauczania.pdf56,06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons