Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/754
Tytuł: Zaspokajanie głodu czy zdrowe odżywianie? : modele konsumpcji
Autor: Górny, Andrzej
Słowa kluczowe: Modele konsumpcji; Sytuacja materialna rodziny
Data wydania: 2009
Źródło: W. Świątkiewicz (red.), "Rodzina w sercu Europy : Rybnik - Nitra - Hradec Kralove - Szegedsocjologiczne studium rodziny współczesnej" (s. 92-112). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Konsumpcja staje się swoistym epicentrum kształtującym życie społeczne i kulturowe uniwersum. Tomasz Szlendak podkreśla, że w coraz większym stopniu sfery życia ludzkiego ulegają wzorom postępowania charakterystycznym dla rynku. Stwierdza on, że zachowania ludzi ulegają w późnonowoczesnym społeczeństwie „supermarketyzacji” — konsumpcja zaczyna dominować w coraz liczniejszych dziedzinach życia społecznego. Powszechny jest pogląd, że konsumpcja jest jednym z dominujących trendów współczesności i wyznaczników ponowoczesności. Coraz częściej niewystarczające w odniesieniu do roli i znaczenia konsumpcji okazuje się klasyczne definiowanie konsumpcji jako spożycia (z łac. consumptio). Rozpatrując wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem rodziny w środowisku społecznym, konieczne staje się poddanie analizie jej sytuacji materialnej. Ta z kolei musi być analizowana z uwzględnieniem konsumpcji. Wanda Mrozek podkreśla, iż w każdym środowisku społecznym powstają i ustalają się określone wzory konsumpcji rozumiane jako utrwalone i powtarzające się masowo w określonych warunkach społecznych i ekonomicznych gospodarstw domowych poziomy i struktury spożycia o wewnętrznym systemie związków i zależności. Próba uchwycenia takich prawidłowości, opis pewnych widocznych modeli konsumpcji, przede wszystkim w odniesieniu do sfery spożywczej, jest treścią niniejszego rozdziału.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/754
ISBN: 9788322618233
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gorny_Zaspokajanie_glodu_czy_zdrowe_odzywianie.pdf481,89 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons