Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7599
Tytuł: Jane Austen. Pisarka - twórczość - epoka w kulturze współczesnej
Autor: Gwioździk, Jolanta
Słowa kluczowe: Jane Austen; Austenmania; Janeitism; media culture; English literature
Data wydania: 2017
Źródło: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2017, nr 3, s. 118-135
Abstrakt: The popularity of Jane Austen in modern culture takes various forms, from book editing and screenplays devoted to the writer’s life and using or adapting the plot of her novels (fanfi ction) to biographical inspirations and book themes present in various formms of media culture (f.ex. fi lm and tv series adaptations, web series, visual novels, games, graphic novels,mangas, merchandise) and literary tourism. The article also mentions the Austenmania/Janeitism phenomenon and popculture elements related to it.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7599
ISSN: 1734-6576
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gwiozdzik_Jane_Austen_Pisarka_tworczosc.pdf810,43 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons