Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/761
Tytuł: Analiza ruchu oczu w kontekście dysleksji rozwojowej dzieci
Autor: Kopoczek, Remigiusz
Słowa kluczowe: Dysleksja rozwojowa; Technika w diagnozowaniu dysleksji
Data wydania: 2009
Źródło: W. Korzeniowska (red.), "Tradycje kształcenia nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim : studia, rozprawy, przyczynki" (s. 364-372). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: John Stein’s multicellular theory deserves attention among the theories concerning dyslexia’s etiology. It says that people having problems with reading suffer from slight disorders in the development of the neurons of a multicellular channel. One of the most promising methods researching this phenomenon is the oculographic method with the use of the technique of measurement by means of the OBER-2 system. The measurements conducted on students attending from 1 to 3 primary school grades indicate an important correlation between a reaction of an eye to the stimulus and the results obtained when teaching reading. The very results can suggest the correctness of the theses made in John Stein’s theory.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/761
ISBN: 9788322617991
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kopoczek_Analiza_ruchu_oczu_w_kontekscie_dysleksji.pdf381,05 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons